Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 a je súčasťou Asociácie komunitných nadácií Slovenska, v rámci ktorej funguje 8 komunitných nadácií.

Granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporujeme verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova…Sme stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región.

Kvalitu života v nitrianskom kraji rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít.

Osobný kontakt s ľuďmi tvorí jednu z našich hlavných priorít, nadácia vďaka nemu lepšie pozná potreby ľudí v komunite. Veríme, že si ľudia v našom kraji budú vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život

Užitočné linky:
Zoznam podporených projektov
Naše programy

Kontakt
tel.: 037/741 43 45
mob.: 0908/798 575
nkn@nkn.sk
www.nkn.sk

PonZatvorené
Utotermín si dohodnite vopred*
Str9:00 – 16:00
Štv9:00 – 16:00
Pia8:00 – 12:00
SobZatvorené
NedZatvorené
*Osobné stretnutie si dohodnite vždy telefonicky

Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5
949 60 NITRA
tel.: 037/741 43 45
nkn@nkn.sk

Identifikačné údaje
IČO: 37 869 281
DIČ: 2021710119
Registračné číslo nadácie (MINV SR): 203/Na-2002/677


Vytvorené: 17. 2. 2023