Kontakt pre médiá

Stretnutie s primátorom

Primátora alebo jeho zástupcov môžete zastihnúť v klientskom centre každú stredu od 13:00 do 15:00 h na Mestskom úrade v Nitre. Stretnutie pre vyťaženosť trvá maximálne 15 minút a odporúčame sa dopredu objednať na konkrétny čas na tel. čísle 0376502122.

Pracovný program primátora
Fond primátora – transparentný účet
Využitie fondu primátora(archív)
Majetkové priznanie primátora

ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE
Priezvisko, meno, titul: Marek Hattas
Dátum narodenia: 01. marca 1987
Adresa: Štúrova 41, Nitra, 949 01
Telefón: +421 37/65 02 112
e-mail: kancelaria.primatora@msunitra.sk

RODINA
Stav: Ženatý
Manželka: MVDr. Monika Hattasová
Deti: Max a Alica

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA
2006 – 2008 Masarykova univerzita v Brne, Fakulta informatiky (neukončené)
2002 – 2006 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra

PROFESIONÁLNA PRAX
2020 Národná rada Slovenskej republiky – poslanec;
2018  Mesto Nitra – primátor;
2012 – 2018  Konateľ Hide s.r.o. – počítačový analytik;
2010 – 2018  Kultúrne centrum Hidepark Nitra, občianske združenie TRIPTYCH – riaditeľ;
2008 – 2014 počítačový programátor SZČO

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk – aktívne

Členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.
Člen občianskeho združenia Triptych
Člen občianskeho združenia Rozbicyklujme Nitru

Iné 
Jeden z najvýznamnejších sociálnych inovátorov na Slovensku v kategórii aktívne občianstvo, podpora demokracie a komunitný rozvoj.


Vytvorené: 15. 10. 2021