Predaj na trhovom mieste

  • Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 27/2007, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatkov.
  • Žiadosť vyplní predávajúci, ktorý má záujem predávať a poskytovať služby na trhových miestach – ambulantný predaj, príležitostný trh.
  • Predajcovia, ktorí majú záujem predávať na príležitostných trhoch-jarmokoch usporiadaných mestom Nitra sa môžu prihlásiť na tejto stránke: mestsketrhy.nitra.sk.

Vytvorené: 5. 8. 2022