Detské jasle

Mestské detské jasle sú zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré poskytujú sociálnu službu pre deti do troch rokov veku v zmysle § 32 b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestské detské jasle poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, výchovu a stravovanie.

Mesto Nitra je zriaďovateľom 2 mestských detských jaslí:

AdresaPrevádzka MDJKontakt
Mestské detské jasle, Bazovského 1,
Nitra (Klokočina)
od 6.00 hod.
do 16.30 hod.
037/651 80 20
mdjbazovskeho@smsnitra.sk
Mestské detské jasle, Ľudovíta Okánika 6,
Nitra (Chrenová)
od 6.30 hod.
do 16.30 hod.
037/733 26 44
mdjbazovskeho@smsnitra.sk

Mgr. Lenka Kováčová
referentka pre agendu materských škôl a detských jasieľ
číslo dverí: 620
lenka.kovacova@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 6. 2022