Detail zamestnanca

Mgr. Lenka Kováčová
referentka pre agendu materských škôl a detských jasieľ
číslo dverí: 620
lenka.kovacova@msunitra.sk