Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. je mestská spoločnosť, ktorej zakladateľom a vlastníkom je mesto Nitra. Spoločnosť bola založená dňa 13.2.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva. Sídlo spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je v budove Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Odvetvie realitného a developerského biznisu je veľmi lákavé a v súčasnosti sa dynamicky rozvíjajúce odvetvie. Je preto opodstatnené  čakať zvýšený záujem podnikateľov o vstup do daného odvetvia. Príliv investorov do regiónu prinesie aj sekundárny rozvoj regiónu v oblasti služieb  a zamestnanosti. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude dodržiavať  vysoký morálny kódex v obchodovaní v rámci štandardov spoločností na území EU a bude pri svojej činnosti dbať aj na ekológiu a ochranu životného prostredia.

 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živnostírealitná činnosť
 • reklamná a propagačná činnosť

od 1.04.2014:

 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • stavebné cenárstvo

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2013 uznesením číslo 275/2013-MZ schválilo rozšírenie výkonu činnosti obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. o nasledovné voľné živnosti:

 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • stavebné cenárstvo

Uvedené činnosti boli od 1. apríla 2014 zapísané do živnostenského a obchodného registra.

Rozšírenie podnikania spoločnosti o stavenú činnosť má svoje opodstatnenie, pretože tak spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. bude môcť pre mesto vykonávať širokú škálu činností. Spoločnosť by mala prebrať aj časť investičných akcií, ktoré sú schválené v rozpočte mesta Nitry. Súčasne bude zastrešovať minimálne odborným, stavebným a technickým dohľadom aj ďalšie investičné akcie. 

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimír Ballay
dočasne poverený funkciou konateľ spoločnosti
nitrianskainvesticna@gmail.comNitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
nitrianskainvesticna@gmail.com
www.nitrianskainvesticna.sk

Fakturačné údaje
IČO: 36 567 761
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK 2021968333
Oddiel: Sro Vložka číslo: 16170/N


Vytvorené: 19. 7. 2022
Upravené: 12. 9. 2023