Občianske obrady

Mesto Nitra zabezpečuje  občianske obrady a spoločenské slávností

OBČIANSKE OBRADY

  • uzavretie manželstva

(v súlade so zákonom, realizuje sa na základe žiadosti snúbencov)

Primárnym krokom pre uzavretie manželstva je vybavenie dokumentácie a dohodnutie termínu pre uzavretie manželstva s matričným úradom.

 SPOLOČENSKÉ SLÁVNOSTI

  • prijatie novomanželov

(po sobáši uzatvorenom v zahraničí – v prípade, že jeden z manželov má trvalý pobyt na území mesta Nitry – realizuje sa na požiadanie novomanželov)

  • jubilejné sobáše

zlatý (50 rokov manželstva), diamantový (60 rokov manželstva), platinový (70 rokov manželstva) – zrealizuje sa na požiadanie manželského páru alebo príbuzných manželského páru. Jeden z manželského páru musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry.

  • individuálne uvítanie dieťaťa do života 

(na požiadanie jedného z rodičov, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Nitry)

  • spoločné uvítanie detí – nových občanov mesta Nitry 

 (Na základe súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt na území mesta Nitry, so spracovaním osobných údajov na účely slávnostného obradu uvítania dieťaťa v meste Nitra, podaného najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Slávnostný obrad sa bude uskutočňovať v termínoch určených primátorom mesta v závislosti od počtu udelených súhlasov v zmysle predchádzajúcej vety).

Príspevok pri narodení dieťaťa

  • jubileá

(100 rokov občanov mesta Nitry, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Nitry)

  • udeľovanie ocenení mesta Nitry

(v súlade s VZN č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry)


Vytvorené: 3. 8. 2022
Upravené: 24. 4. 2023