Jarné upratovanie

Jarné upratovanie 2024

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Poradie turnusuTermínVMČ čísloMestská časť
I.08.04.2024 – 12.04.20244Klokočina I.
Klokočina II.
II.15.04.2024 – 19.04.20242Staré Mesto II.
III.22.04.2024 – 26.04.2024Staré Mesto I.
IV.29.04.2024 – 03.04.20247Chrenová III.
Janíkovce
V.06.05.2024 – 10.05.20244
3
Klokočina III.
Čermáň
VI.13.05.2024 – 17.05.20247Chrenová II.
Chrenová IV.
VII.20.05.2024 – 24.05.20246Zobor od Kláštorskej
smer východ.
VIII.27.05.2024 – 31.05.20246Dražovce
Zobor od Kláštorskej
smer západ
IX.03.06.2024 – 07.06.20245Diely
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
X.10.06.2024 – 14.06.20244Horné Krškany
Dolné Krškany
Chrenová I.

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  08.04.2024 –  12.04.2024

VMČ č.   4      
Klokočina I., Klokočina II.  
Umiestnenie kontajnerov:

Klokočina I.

Pondelok 08.04.2024Prešovská x Pieštanská
Žilinská x Pezinská
Pezinská x Partizánska
Žilinská č. 18
Nitrianska x Pezinská
(bývalý stolnotenisový klub)
Utorok 09.04.2024Bazovského č. 6 – č. 8
Benkova č. 13
Mikovíniho č. 16
(za dom)
Popradská
(obrátka MHD)
Mikovíniho č. 2
Streda 10.04.2024Jurkovičova č. 21
(k zadnému vchodu)
Alexiho č. 2 – č2 4 – č2 8
(zatrávňovacie parkovisko)
Jurkovičova č. 3
(na príjazdovú cestu k zadnému vstupu
do kotolne)
Jukovičova č. 16
(k zadnému vstupu do kotolne)

Klokočina II.

Streda 10.04.2024Bizetova
(pod kotolňu)
Beethovenova
(optoti MŠ)
Štvrtok 11.04.2024Bellova č. 10 – č. 12
Čajkovského č. 1
Čajkovského č. 38 – c. 40
Partizánska č. 75
Piatok 12.04.2024Partizánska č. 81
Čajkovského č. 11
Čajkovského č. 28
Šúdolská x A. Točíka
Šúdolská č. 71
Čajkovského č. 20

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jaerné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   II.       Termín:  15.04.2024 –  19.04.2024    

VMČ  č. 2 
Staré Mesto II.               
Umiestnenie kontajnerov:

Staré Mesto II.

Pondelok 15.04.2024Stavbárska
Vodná č. 1 – č. 7
Schurmanova x Koceľova
Mostná č. 18
(vnútroblok)
Utorok 16.04.2024Párovská
(pri garážach za zubným
oddelením)
Párovská č. 22
Vikárska č. 11
(ku garážam)
Janka Kráľa č. 45 – č. 51
Piesková č. 10 – č. 18
Streda 17.04.2024Mariánska č. 12
(vo dvore)
pri PKO
Wilsonovo nábrežie
č. 12 – č. 18
(na spevnenej ploche)
Fraňa Mojtu č. 47
Wilsonovo nábrežie
č. 34 – č. 40
Štvrtok 18.04.2024Fraňa Mojtu
(oproti kníhkupectvu)
Kráľovská cesta
(na začiatku od hradu)
Východná x Malá ulica
Za Ferenitkou
(vnútroblok)
Mostná č. 3 – č. 7
(pri trafostanici)
Piatok 19.04.2024Parkové nábrežie x
Na Predmostí
Kúpeľná
(vedľa budovy
Telekomunikácií)
Fraňa Mojtu
(pri ZŠ)
Svätoplukovo námestie č. 3
Wilsonovo nábrežie x Štúrova
(na parkovisku)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   III.       Termín:  22.04.2024 –  26.04.2024    

VMČ  č. 2 
Staré Mesto I.                
Umiestnenie kontajnerov:

Staré Mesto I.

Pondelok 22.04.2024Braneckého x Svetlá
Vajanského
(vnútroblok)
Hollého
(zastávka MHD)
Bernolákova x Holého
Cintorínska č. 2
Štúrova č. 47
Utorok 23.04.2024Štúrova č. 43.
Štúrova x Rybárska
Štefánikova trieda č. 106
Štefánikova trieda č. 64
Richtára Peregrína x
Smetanova
Misionárska č. 1 – č. 7
(pri kontajneroch)
Streda 24.04.2024Špitálska x 8. mája
Hodžova č. 24
Kalinčiakova x Moyzesova
Banská x Misionárska
Benického č. 4 – č. 6
Vajanského x Krátka
Štvrtok 25.04.20248. mája x Rázusova
Jarmočná x Rázusova
Jarmočná č. 10 – č. 14
Borová (koniec)
Borová (začiatok)
Wilsonovo nábrežie
(otočka MHD)
Piatok 26.04.2024Osvaldova č. 5
Damborského x 7. pešieho pluku
Štúrova č. 19 – č. 21
Pri Červenom kríži č 1 – č. 5
Hodžova x Moyzesova
(pri trafostanici)
Kraskova x Záhradná
(potraviny NITRAZDROJ)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IV.       Termín:  29.04.2024 –  03.05.2024    

VMČ  č. 7 
Janíkovce, Chrenová III.                 
Umiestnenie kontajnerov:

Janíkovce

Pondelok 29.04.2024Slamkova x Budayho
Hlavná x Okružná
(Jednota a MŠ)
Golianovská x Rabčekova
Utorok 30.04.2024Hlavná
(pred bývalý KD)
Letecká
(križovatká Dlhá)
Hlavná
(konečná MHD)

Chrenová III.

Streda 01.05.2024Tríbečská č. 3
Vihorlatská č. 4
Ďumbierska č. 1
Sitnianska č. 3
Štvrtok 02.05.2024Karpatská Bajkalská
x Dlhá
Štiavnická č. 20
Kremnická č. 11
Štiavnická č. 8
(ku kotolni)
Piatok 03.05.2024Ždiarska č. 11
Ďumbierska
(pred tenisové kurty)
Dlhá č. 76
Dlhá č. 54
Spišská

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   V.       Termín:  06.05.2024 –  10.05.2024    

VMČ č. 4 
Klokočina III.  
VMČ č. 3
Čermáň             

Umiestnenie kontajnerov:

Klokočina III.

Pondelok 06.05.2024Petzwalova x Jedlíkova
Jedlíkova x Kmeťova
Golianova č. 62
(slepá ulička do sídliska)
Nedbalova
(bývalá ZŠ)
Škultétyho x Nedbalova
Petzwalova č. 60
Utorok 07.05.2024Novomeského č. 2
Novomeského č. 27
Novomeského č. 75
Baničova č. 1
Petzwalova č. 44
Pramenistá x Rybničná

Čermáň

Streda 08.05.2024Priechodná x Golianova
J. Mrvu x Hurbanova
Ľ. Čuláka x M. Š. Trnavského
Červeňova x Galbavého
Hlboká x Potravinárska
Štvrtok 09.05.2024Čulenova č. 15 x Michala Lukniša
Dolnočermánska x Tehelná
Tehelná č. 90
Hlboká č. 41
Hattalova x Tajovského
x Hanulova
Hlboká č. 63
Piatok 10.05.2024Tajovského x Červeňova
Bottova x Južná
Slnečná x Urbánkova
x Kavcova
Kostolná x Priechodná
Voľná plocha nad
Maticou slovenskou
Železničiarska
(oproti č. 32)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:  VI.      Termín:  13.05.2024 –  17.05.2024

VMČ č.   7      
Chrenová II., Chrenová IV.  

Chrenová II.

Pondelok 13.05.2024Lesná č. 1 – č. 2
Lipová č. 10
Trieda A.Hlinku č- 32
Výstavná č. 29 – č. 35
Výstavná č. 39
Javorová
Utorok 14.05.2024Lúčna
Dlhá č- 12
Kozmonautov č. 12
Výstavná č. 7 – č. 9
(za dom)
Brezová

Chrenová IV.

Streda 15.05.2024Gorazdova x Fándlyho
Levická
(200 m od zástavky MHD)
Fándlyho x Beniakova
Pri strelnici x Bohúňova
Štvrtok 16.05.2024Hečkova x Pod vinohradmi
Za humnami č. 50
Ďurčanského x Biringerova
Sadová x Želiarska
Piatok 17.05.2024Doležalova x Vašinova
Malíkova x Chrenovská
Kvetná č. 20
(pred garáž)
Dlhá č. 9

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VII.       Termín:  20.05.2024 –  24.05.2024    

VMČ  č. 6 
Zobor smer východ od Kláštorskej              
Umiestnenie kontajnerov:

Zobor smer východ od Kláštorskej

Pondelok 20.05.2024Hornozoborská x Turistická
Hornozoborská x
Slávičie chodníky
Hornozoborská x Hraničná
Metodova x Žibrická
Utorok 21.05.2024Moskovská x Tatarkova
Martinská dolina x Malá kamenná
Martinská dolina x Jelenecká
Chmeľová dolina x Tŕnistá
Streda 22.05.2024Orechová x Pánska dolina
Pánska dolina č. 29
Strmá x Pri jazierku
Strmá x Urbancova
Štvrtok 23.05.2024Svätourbanská x Jánskeho
Dolnozoborská x Chmeľová dolina
Svätoplukova x
Pod Zlatým brehom
Hornozoborská x Kamenná
Piatok 24.05.2024Hraničná x Dubová
Burgunská x Orechová
Konečná MAD č. 10
Chmeľová dolina
(bývalá otočka MAD č. 1)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VIII.       Termín:  27.05.2024 –  31.05.2024    

VMČ  č. 6 
Dražovce, Zobor smer západ od Kláštorskej              
Umiestnenie kontajnerov:

Dražovce

Pondelok 27.05.2024Švabinského x Ambrová
Pri Perinovej studni x
Pri pekárni
Pod kostolíkom x J. Zelenáka
Rozmarínová x Pri Dobrotke
koniec cesty do bývalého
kameňolomu
Utorok 28.05.2024koniec Zoborskej
J. Zelenáka x Kultúrna
Topoľčianska x Sčasného
Lužianská x Topolčianská

Zobor smer západ od Kláštorskej

Streda 29.05.2024Klinčeková x Hornohorská
Hornozoborská x Kláštorská
Kláštorská x Ľaliová
Komenského x Skautská
Štvrtok 30.05.2024Hornozoborská č. 100
Orgovánová x Vinohradnícka
Muškátová x Sv. Beňadika
Dobšinského x Jelenecká
Piatok 31.05.2024Svätoplukova x Ružová
Vendelínska
Dolnohorská č. 62

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IX.       Termín:  03.06.2024 –  07.06.2024    

VMČ  č. 5 
Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce             
Umiestnenie kontajnerov:

Diely

Pondelok 03.06.2024Kmeťova č. 2
Na Hôrke – potraviny NITRAZDROJ
(od 12:00 do 18.00 hod.)
Na Hôrke č. 2
(od 18.00 do 20.00 hod.)
Kmeťova č. 7
Tokajská
(smerom ku kaplnke)
Murániho
(začiatok ulice)
Utorok 04.06.2024Viničky
(podchod – Baletné štúdio)
Dunajská
(smerom na Piešťanskú)
Zvolenská
(na začiatok ulice)
Rýnska č. 4
Zvolenská č. 20 – č. 22

Párovské Háje

Streda 05.06.2024Hájnická
(v strede ulice od 12.00 do 16.00 hod.)
Čakankova
(začiatok ulice od 16.00 do 20.00 hod.)
Hydinárska
(konečná MHD č. 11
od 12.00 do 20.00 hod.)
Lány č. 4
(od 12.00 do 16.00 hod.)
Stromová
(začiatok ulice od 16.00 do 20.00 hod.)
Ulička pod lesom
(od 12.00 do 15.00 hod.)
Olivová x Hydinárska
(od 15.00 do 20.00 hod.)
Jurský dvor
(záhradkárska osada – pod zástavkou
MAD smer Jarok
od 12.00 do 20.00 hod.)
Lukov Dvor
(k bufetu od 12.00 do 20.00 hod.)

Kynek

Štvrtok 06.06.2024Ovocinárska x Hájska
Ovocinárska(
(pri ihrisku)
Ku kostolu x Hájska
(voľná plocha)
KD Kynek
Trnavská
(konečná MHD č. 18
od 12.00 do 15.00 hod.)
Pod Orešinou
(Môstik)
Na dolinu x Repíková
(od 15.00 do 20.00 hod.)

Mlynárce

Piatok 07.06.2024Chotárna
(pri klub dôchodcov)
Bolečkova x Remeselnícka
x Krompašská
Štúrova x Bolečkova
Dubíkova
(koniec ulice)
Fraňa Kráľa x Remeselnícka

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2024
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   X.       Termín:  10.06.2024 –  14.06.2024    

VMČ č. 1 
Dolné Krškany, Horné Krškany  
VMČ č. 7
Chrenová I.      

Umiestnenie kontajnerov:

Dolné Krškany

Pondelok 10.06.2024Cirmánska x Pri mlyne
Biovetská x 1. mája
Nezábudkova x Látečkovej
k bistru HARLEY
(voľná plocha)
Utorok 11.06.2024Novozámocká x Dvorčianska
Novozámocká x Záborského
Na Priehon
(parkovisko horný cintorín)
Dvorčianska č. 63

Horné Krškany

Streda 12.06.2024Široká
(začiatok ulice)
Zelená
(roh Zlievarenskej ulice)
Krškanská
(parkovisko pri reštaurácii)
Brigádnická
(začiatok ulice)
Staromlynská
(v blízkosti škôlky)
Zlievarenská x Pod Katrušou

Chrenová I.

Štvrtok 13.06.2024Tr. A. Hlinku č. 3
Tr. A. Hlinku č. 25
Lomnická
(záhradkárska osada)
Ľ. Okánika
(k pekárni BELO)
Piatok 14.06.2024Nábrežie mládeže
(plocha pred MŠ)
Nábrežie mládeže
(k energobloku – Skauting)
Ľ. Okánika č. 4
(k MŠ)
  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12.00 hod a odvezený o 20.00 hod. podľa harmonogramu platného pre jednotlivé mestské časti .
  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený.
  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
  4. Do veľkoobjemových kontajnerov ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia – televízory, chladničky a pod./.
  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre,  bezplatne na zberných dvoroch v meste.
  8. POZOR!!!

      Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberných dvoroch za poplatok  0,07 €/1 kg s DPH (Zberný dvor NKS).


Vytvorené: 3. 3. 2023
Upravené: 24. 5. 2024