Jarné/Jesenné upratovanie rok 2023

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Poradie turnusuTermínVMČ čísloMestská časť
I.17.04.2023 – 21.04.20231

7
Horné Krškany
Dolné Krškany
Janíkovce
II.24.04.2023 – 28.04.20235Diely
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
III.01.05.2023 – 05.05.2023  6    Dražovce
Zobor od Kláštorskej smer západ  
IV.08.05.2023 – 12.05.20236Zobor od Kláštorskej smer východ
V.15.05.2023 – 19.05.20237Chrenová II.
Chrenová IV.
VI.22.05.2023 – 26.05.20234
3
Klokočina III.
Čermáň
VII.29.05.2023 – 2.06.20237Chrenová I.
Chrenová II.
VIII.05.06.2023 – 09.06.20232Staré Mesto I.
IX.12.06.2023 – 16.06.20232Staré Mesto II.
X.19.06.2023 – 23.06.20234Klokočina I.
Klokočina II.
  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
  4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na zberných dvoroch v meste.
  8. POZOR!!!
    Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberných dvoroch za poplatok  0,05 € za  1 kg.

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  17.04. –  21.04.2023

VMČ č.   1      
Nitra – Dolné a Horné Krškany  
VMČ č.   7      

Nitra – Janíkovce

Dolné Krškany

Pondelok 17.04.2023Cirmánska x Pri Mlyne
Biovetská x 1. mája
Nezábudkova x Látečkovej
K bistru HARLEY
(voľná plocha)
Utorok 18.04.2023Novozámocká x Dvorčianská
Novozámocká x Záborského
Na priehon
(park. pred horným cintorínom)
Dvorčianska č. 63

Horné Krškany

Streda 19.04.2023Široká
(začiatok ulice)
Zelená
(roh Zlievarenskej ulice)
Krškanská
(park. prireštaurácii)
Brigádnická
(začiatok ulice)
Staromynská
(v blízkosti škôlky)
Zlievarensá x Pod Katrušou

Janíkovce

Štvrtok 20.04.2023Slamkova x Budayho
Hlavná x Okružná
(Jednota a MŠ)
Golianovská x Rabčekova
Piatok 21.04.2023Hlavná
(pred bývalý KD)
Letecká
(križovatká Dlhá)
Hlavná
(konečná MHD)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   II.       Termín:  24.04. –  28.04.2023    

VMČ  č. 5 
Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce                 
Umiestnenie kontajnerov:

Diely

Pondelok 24.04.2023Kmeťova č. 2
Na Hôrke – od 12.00 do 18.00
(potraviny NITRAZDROJ)
Kmeťova č. 7
Tokajská
(smerom ku kaplnke)
Murániho
(začiatok ulice)
Utorok 25.04.2023Viničky
(podchod – Baletné štúdio)
Dunajská 
(smerom na Piešťanskú)
Zvolenská
(na začiatok ulice)
Rýnska č. 4
Zvolenská č. 20- č. 22

Párovské háje

Streda 26.04.2023Hájnická ulica – od 12.00 do 16.00
zač. Čakankovej – od 16.00 – 20.00
Hydinárska – od 12.00 do 20.00
(konečná MHD č. 11)
Lány č. 4 – od 12.00 do 16.00
Stromová – od 16.00 do 20.00
(začiatok)
Ulička pod lesom – od 12.00 do15.00
Olivová x Hydinárska – od 15.00 do 20.00
Jurský dvor – od12.00 do 20.00
(záhradkárska osada spevnená plocha
pod zastávkou MAD smer Jarok)
Lukov Dvor – od 12.00 do 20.00
(k bufetu)

Kynek

Štvrtok 27.04.2023Ovocinárska x Hájska
Ovocinárska
(pri ihrisku)
Hájska
(ku kostolu – voľní plocha)
KD Kynek
Trnavská
(konečná MHD č. 18)
Môstik Pod Orešinou

Mlynárce

Piatok 28.04.2023Chotárna
(pri Klub dôchodcov)
Bolečkova x Remeselnícka
x Krompašská
Štúrova x Bolečkova
Dubíková
(na koniec ulice)
Fraňa Kráľa x Remeselnícka

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   III.       Termín:  01.05. –  05.05.2023    

VMČ  č. 6 
Dražovce, Zobor od Kláštorskej ul. smer západ                 
Umiestnenie kontajnerov:

Dražovce

Pondelok 01.05.2023Švabinského x Ambrová
Pri Perinovej studni x Pri pekárni
Pod kostolíkom x ul. J. Zelenáka 
Rozmarínová x Pri Dobrotke
koniec cesty do bývalého kameňolomu
Utorok 02.05.2023koniec Zoborskej ul.
ul. J. Zelenáka x Kultúrna
Topoľčianska x Sčasného
Lužianská x Topolčanská

Zobor od Kláštorskej ul. smer západ

Streda 03.05.2023Klinčeková x Hornohorská
Hornozoborská x Kláštorská
Kláštorská x Ľaliová
Komenského x Skautská
Štvrtok 04.05.2023Hornozoborská č. 100
Orgovánová x Vinohradnícka
Muškátová x Sv.  Beňadika
Dobšinského x  Jelenecká
Piatok 05.05.2023Svätoplukova x Ružová
Vendelínska
Dolnohorská č. 62

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IV.       Termín:  08.05. –  12.05.2023    

VMČ  č. 6 
Zobor od Kláštorskej ul. smer východ                 
Umiestnenie kontajnerov:

Zobor od Kláštorskej ul. smer východ

Pondelok 08.05.2023Hornozoborská x Turistická
Hornozoborská x Slávičie chodníky
Hornozoborská x Hraničná
Metodova x Žibrická
Utorok 09.05.2023Moskovská x Tatarkova
Martinská dolina x Malá kamenná
Martinská dolina x Jelenecká
Chmelová dolina x Tŕnistá
Streda 10.05.2023Orechová x Panská dolina
Panská dolina č. 29
Strmá x Pri jazierku
Strmá x Urbancova
Štvrtok 11.05.2023Svätourbanská x Jánskeho
Dolnozoborská x Chmelová
Svätoplukova x Pod Zlatým brehom
Hornozoborská x Kamenná
Piatok 12.05.2023Hraničná x Dubová
Burgunská x Orechová
Konečná MAD  č. 10 –  Zobor 
Chmeľová dolina
(bývalá otočka MAD č. 1)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   V.       Termín:  15.05. –  19.05.2023    

VMČ  č. 7 
Chrenová II., Chrenová IV.                
Umiestnenie kontajnerov:

Chrenová II.

Pondelok 15.05.2023Lesná ul. – medzi č. 1 – č. 2
Lipová č.10
Tr.A. Hlinku č. 32
Výstavná – medzi č. 29 – č. 35
Výstavná č. 39
Javorová
Utorok 16.05.2023Lúčna
Dlhá č. 12
Kozmonautov  č. 12
Výstavná – medzi č. 7 – č. 9
(za dom)
Brezová

Chrenová IV.

Streda 17.05.2023Gorazdova x Fándlyho
Levická
(200 m od zástavky MHD)
Fándlyho x Beniakova
Pri strelnici x Bohúňova
Štvrtok 18.05.2023Hečkova x Pod vinohradmi
Za humnami č. 50
Ďurčanského x Biringerova
Dlhá x Sadová
Piatok 19.05.2023Doležalova x Vašinova
Malíkova  x Chrenovská
Kvetná č. 20
(pred garážKvetná 20 pred garáž)
Dlhá č. 9

Mgr. Martin Pavelka
referent pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 414
martin.pavelka@msunitra.sk

Vytvorené: 14. 3. 2023