Jarné/Jesenné upratovanie rok 2023

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Poradie turnusuTermínVMČ čísloMestská časť
I.17.04.2023 – 21.04.20231

7
Horné Krškany
Dolné Krškany
Janíkovce
II.24.04.2023 – 28.04.20235Diely
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
III.01.05.2023 – 05.05.2023  6    Dražovce
Zobor od Kláštorskej smer západ  
IV.08.05.2023 – 12.05.20236Zobor od Kláštorskej smer východ
V.15.05.2023 – 19.05.20237Chrenová II.
Chrenová IV.
VI.22.05.2023 – 26.05.20234
3
Klokočina III.
Čermáň
VII.29.05.2023 – 2.06.20237Chrenová I.
Chrenová II.
VIII.05.06.2023 – 09.06.20232Staré Mesto I.
IX.12.06.2023 – 16.06.20232Staré Mesto II.
X.19.06.2023 – 23.06.20234Klokočina I.
Klokočina II.
  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
  4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na zberných dvoroch v meste.
  8. POZOR!!!
    Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberných dvoroch za poplatok  0,05 € za  1 kg.

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  17.04.2023 –  21.04.2023

VMČ č.   1      
Nitra – Dolné a Horné Krškany  
VMČ č.   7      

Nitra – Janíkovce

Dolné Krškany

Pondelok 17.04.2023Cirmánska x Pri Mlyne
Biovetská x 1. mája
Nezábudkova x Látečkovej
K bistru HARLEY
(voľná plocha)
Utorok 18.04.2023Novozámocká x Dvorčianská
Novozámocká x Záborského
Na priehon
(park pred horným cintorínom)
Dvorčianska č. 63

Horné Krškany

Streda 19.04.2023Široká
(začiatok ulice)
Zelená
(roh Zlievarenskej ulice)
Krškanská
(park. prireštaurácii)
Brigádnická
(začiatok ulice)
Staromynská
(v blízkosti škôlky)
Zlievarensá x Pod Katrušou

Janíkovce

Štvrtok 20.04.2023Slamkova x Budayho
Hlavná x Okružná
(Jednota a MŠ)
Golianovská x Rabčekova
Piatok 21.04.2023Hlavná
(pred bývalý KD)
Letecká
(križovatká Dlhá)
Hlavná
(konečná MHD)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   II.       Termín:  24.04.2023 –  28.04.2023    

VMČ  č. 5 
Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce                 
Umiestnenie kontajnerov:

Diely

Pondelok 24.04.2023Kmeťova č. 2
Na Hôrke – od 12.00 do 18.00
(potraviny NITRAZDROJ)
Kmeťova č. 7
Tokajská
(smerom ku kaplnke)
Murániho
(začiatok ulice)
Utorok 25.04.2023Viničky
(podchod – Baletné štúdio)
Dunajská 
(smerom na Piešťanskú)
Zvolenská
(na začiatok ulice)
Rýnska č. 4
Zvolenská č. 20- č. 22

Párovské háje

Streda 26.04.2023Hájnická ulica – od 12.00 do 16.00
zač. Čakankovej – od 16.00 – 20.00
Hydinárska – od 12.00 do 20.00
(konečná MHD č. 11)
Lány č. 4 – od 12.00 do 16.00
Stromová – od 16.00 do 20.00
(začiatok)
Ulička pod lesom – od 12.00 do15.00
Olivová x Hydinárska – od 15.00 do 20.00
Jurský dvor – od12.00 do 20.00
(záhradkárska osada spevnená plocha
pod zastávkou MAD smer Jarok)
Lukov Dvor – od 12.00 do 20.00
(k bufetu)

Kynek

Štvrtok 27.04.2023Ovocinárska x Hájska
Ovocinárska
(pri ihrisku)
Hájska
(ku kostolu – voľní plocha)
KD Kynek
Trnavská
(konečná MHD č. 18)
Môstik Pod Orešinou

Mlynárce

Piatok 28.04.2023Chotárna
(pri Klub dôchodcov)
Bolečkova x Remeselnícka
x Krompašská
Štúrova x Bolečkova
Dubíková
(na koniec ulice)
Fraňa Kráľa x Remeselnícka

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   III.       Termín:  01.05.2023 –  05.05.2023    

VMČ  č. 6 
Dražovce, Zobor od Kláštorskej ul. smer západ                 
Umiestnenie kontajnerov:

Dražovce

Pondelok 01.05.2023Švabinského x Ambrová
Pri Perinovej studni x Pri pekárni
Pod kostolíkom x ul. J. Zelenáka 
Rozmarínová x Pri Dobrotke
koniec cesty do bývalého kameňolomu
Utorok 02.05.2023koniec Zoborskej ul.
ul. J. Zelenáka x Kultúrna
Topoľčianska x Sčasného
Lužianská x Topolčanská

Zobor od Kláštorskej ul. smer západ

Streda 03.05.2023Klinčeková x Hornohorská
Hornozoborská x Kláštorská
Kláštorská x Ľaliová
Komenského x Skautská
Štvrtok 04.05.2023Hornozoborská č. 100
Orgovánová x Vinohradnícka
Muškátová x Sv.  Beňadika
Dobšinského x  Jelenecká
Piatok 05.05.2023Svätoplukova x Ružová
Vendelínska
Dolnohorská č. 62

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IV.       Termín:  08.05.2023 –  12.05.2023    

VMČ  č. 6 
Zobor od Kláštorskej ul. smer východ                 
Umiestnenie kontajnerov:

Zobor od Kláštorskej ul. smer východ

Pondelok 08.05.2023Hornozoborská x Turistická
Hornozoborská x Slávičie chodníky
Hornozoborská x Hraničná
Metodova x Žibrická
Utorok 09.05.2023Moskovská x Tatarkova
Martinská dolina x Malá kamenná
Martinská dolina x Jelenecká
Chmelová dolina x Tŕnistá
Streda 10.05.2023Orechová x Panská dolina
Panská dolina č. 29
Strmá x Pri jazierku
Strmá x Urbancova
Štvrtok 11.05.2023Svätourbanská x Jánskeho
Dolnozoborská x Chmelová
Svätoplukova x Pod Zlatým brehom
Hornozoborská x Kamenná
Piatok 12.05.2023Hraničná x Dubová
Burgunská x Orechová
Konečná MAD  č. 10 –  Zobor 
Chmeľová dolina
(bývalá otočka MAD č. 1)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   V.       Termín:  15.05.2023 –  19.05.2023    

VMČ  č. 7 
Chrenová II., Chrenová IV.                
Umiestnenie kontajnerov:

Chrenová II.

Pondelok 15.05.2023Lesná ul. – medzi č. 1 – č. 2
Lipová č.10
Tr.A. Hlinku č. 32
Výstavná – medzi č. 29 – č. 35
Výstavná č. 39
Javorová
Utorok 16.05.2023Lúčna
Dlhá č. 12
Kozmonautov  č. 12
Výstavná – medzi č. 7 – č. 9
(za dom)
Brezová

Chrenová IV.

Streda 17.05.2023Gorazdova x Fándlyho
Levická
(200 m od zástavky MHD)
Fándlyho x Beniakova
Pri strelnici x Bohúňova
Štvrtok 18.05.2023Hečkova x Pod vinohradmi
Za humnami č. 50
Ďurčanského x Biringerova
Dlhá x Sadová
Piatok 19.05.2023Doležalova x Vašinova
Malíkova  x Chrenovská
Kvetná č. 20
(pred garážKvetná 20 pred garáž)
Dlhá č. 9

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VI.       Termín:  22.05.2023 –  26.05.2023

VMČ  č. 4 
Klokočina III. 
VMČ.3
Čermáň               
Umiestnenie kontajnerov:    

Klokočina III.

Pondelok 22.05.2023Petzwalova x Jedlíková
Jedlíkova x Kmeťova
Golianova č. 56
(začiatok ulice)
Nedbalova č. 13
(nástupná hasičská plocha
pri stojisku smetných nádob)
Škultétyho x Nedbalova
Petzwalova č. 60
Utorok 23.05.2023Novomeského č. 10
Novomeského č. 27
Novomeského č. 55
Baničova č. 2
(trávnatá plocha)
Petzwalova x Kmeťova
Pramenistá x Rybničná

Čermáň

Streda 24.05.2023Priechodná x Golianova
J. Mrvu x Hurbanova
Ľ. Čuláka x M. Š. Trnavského
Červeňova x Galbavého
Hlboká x Potravinárska
Štvrtok 25.05.2023Čulenova č. 15 x Michala Lukniša
Dolnočermánska x Tehelná
Tehelná č. 90
Hlboká č. 41
Hattalova x Tajovského
x Hanulova
Hlboká č. 63
Piatok 26.05.2023Tajovského x Červeňova
Bottova x Južná
Slnečná x Urbánkova
x Kavcova
Kostolná x Priechodná
Voľná plocha nad
Maticou slovenskou
Železničiarska
(oproti č. 32)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VII.       Termín:  29.05.2023 –  02.06.2023

VMČ  č. 7 
Chrenová I., Chrenová III.               
Umiestnenie kontajnerov:    

Chrenová I.

Pondelok 29.05.2023Tr. A. Hlinku č. 3
Tr. A. Hlinku č. 25
Lomnická
(záhradkárska osada)
Ľ. Okánika
(k pekárni BELLO)
Utorok 30.05.2023Nábrežie mládeže
(plocha pred MŠ)
Nábrežie mládeže
(k energobloku – Skauting)
Ľ. Okánika č. 4
(k MŠ)

Chrenová III.

Streda 31.05.2023Tríbečská č. 3
Vihorlatská č. 4
Ďumbierska č. 1
Sitnianska č. 3
Štvrtok 01.06.2023Karpatská x Bajkalská
x Dlhá
Štiavnická č. 20
Kremnická č. 11
Štiavnická č. 8
(ku kotolni)
Piatok 02.06.2023Ždiarska č. 11
Ďumbierska
(pred tenisové kurty)
Dlhá č. 76
Dlhá č. 54
Spišská

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VIII.       Termín:  05.06.2023 –  09.06.2023

VMČ  č. 2
Staré Mesto I.               
Umiestnenie kontajnerov:    

Staré Mesto I.

Pondelok 05.06.2023Braneckého x Svetlá
Vajanského
(vnútroblok)
Hollého
(zastávka MHD)
Bernolákova x Hollého
Cintorínska č. 2
Šturova č. 47
Utorok 06.06.2023Štúrova č. 43
Štúrova x Rybárska
Štefánikova trieda č. 106
Štefánikova trieda č. 64
Richtára Peregrína x
Smetanova
Misionárska č. 1 – č. 7
(pri kontajneroch)
Streda 07.06.2023Špitálska x 8. mája
Hodžova č. 64
(pri kontajneroch)
Kalinčiakova x Moyzesova
Banská x Misionárska
Benického č. 4 – č. 6
Vajanského x Krátka
Štvrtok 08.06.20238. Mája x Rázusova
Jarmočná x Rázusova
Jarmočná č. 10 – č. 14
Borová
(koniec ulice)
Borová
(začiatok ulice)
Wilsonovo nábrežie
(otočka MHD)
Piatok 09.06.2023Osvaldova č. 5
Damborského x
7. pečieho pluku
Štúrova č1 19 – č. 21
Pri Červenom kríži
č. 1 – č. 5
Hodžova x Moyzesova
(pri trafostanici)
Stračia x Záhradná
(pri potravinách)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IX.       Termín:  12.06.2023 –  16.06.2023

VMČ  č. 2
Staré Mesto II.               
Umiestnenie kontajnerov:    

Staré Mesto II.

Pondelok 12.06.2023Stavbárska
Vodná č. 1 – č. 7
Schurmannova x Koceľova
Mostná č. 18
(vnútroblok)
Hviezdna
(vedľa stojiska smetných
nádob)
Utorok 13.06.2023Párovská
(pri garážach za zubným
oddelením)
Párovská č. 22
Vikárska č. 11
(pri garážach)
Janka Kráľa č. 45 – č. 51
Piesková č. 10 – č. 18
Streda 14.06.2023Mariánska č. 12
(vo dvore)
pri PKO
Wilsonovo nábrežie
č. 12 – č. 18
(na spevnenej ploche)
Fraňa Mojtu č. 47
Wilsonovo nábrežie
č. 34 – č. 40
Štvrtok 15.06.2023Fraňa Mojtu
(oproti kníhkupectvu)
Kráľovská cesta
Východná x Malá ulica
Za Ferenitkou
(vnútroblok)
Mostná č. 3 – č. 7
(pri trafostanici)
Piatok 16.06.2023Parkové nábrežie x
Na Predmostí
Kúpeľná
(vedľa budovy
Telekomunikácií)
Fraňa Mojtu
(pri ZŠ)
Svätoplukovo námestie č. 3
Wilsonovo nábrežie x Štúrova
(na parkovisku)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IX.       Termín:  19.06.2023 –  23.06.2023

VMČ  č. 4
Kloločina I., Klokočina II.               
Umiestnenie kontajnerov:    

Klokočina I.

Pondelok 19.06.2023Prešovská x Pieštanská
Žilinská x Pezinská
Pezinská x Partizánska
Žilinská č. 18
Nitrianska x Pezinská
Utorok 20.06.2023Bazovského č. 6 – č. 8
Benkova č. 6
Mikovíniho č. 16
(za domom)
Popradská
(otočka MHD)
Mikovíniho č. 2
Streda 21.06.2023Jurkovičova č. 21
(pri zadnom vchode)
Alexiho č. 2 – č. 8
Jurkovičova č. 3
Jurkovičova č. 16
(pri zadnom vtupe kotolne)

Klokočina II.

Streda 21.06.2023Bizetova
(pri kontajneroch)
Beethovenova
(oproti MŠ)
Štvrtok 22.06.2023Bellova č. 10 – č. 12
Čajkovského č. 1
Čajkovského č. 38 – č. 40
(pri bývalom skelete)
Partizánska č. 75
Piatok 23.06.2023Partizánska č.81
Čajkovského č. 11
Čajkovského č. 28
Šúdolská x Antona Točíka
Čajkovského č. 13
Čajkovského č. 20

Mgr. Martin Pavelka
referent pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 414
martin.pavelka@msunitra.sk

Vytvorené: 14. 3. 2023
Upravené: 9. 5. 2023