Uloženie prípojky inžinierskych sietí

Žiadosť o súhlas u uložením prípojky pre FO (realizácii stavieb inžinierskych sietí)

 • Povinné prílohy:
  • farebná kópia situácie z PD
  • zástupca stavebníka doloží k žiadosti splnomocnenie
  • vyjadrenie správcov sietí

Žiadosť sa podáva pri ponuke prevodu nehnuteľností a stavebného objektu do majetku mesta.

Žiadosť o súhlas s uložením prípojky pre PO (realizácii stavieb inžinierskych sietí)

 • Povinné prílohy:
  • farebná kópia situácie z PD
  • zástupca stavebníka doloží k žiadosti splnomocnenie
  • vyjadrenie správcov sietí

Adriana Demeterová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
adriana.demeterova@msunitra.sk
Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.kanasova@msunitra.sk
Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk
Mária Uhrinová
odborná referentka
číslo dverí: 326
maria.uhrinova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022