Detail zamestnanca

Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk