Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002 v súlade s rozhodnutím MSPNM SR č. 801 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bola dňa 7.1.2003 zapísaná do obchodného registra. Vo svojej pôsobnosti má územie zahrňujúce okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.

  • Predmet činnosti spoločnosti:
    • Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
    • Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
    • V súvislosti so základným predmetom podnikania :  prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Generálny riaditeľ:
Ing. Marek Illéš – Životopis

Zákaznícke centrum
tel.: 037/69 49 326
mob.: 0911/062 929
zc.nitra@zsvs.sk
www.zsvs.sk

Recepcia
tel.: 037/69 49 202
hovorca@zsvs.sk

Pon8:00 – 12:00
Uto8:00 – 14:30*
Str8:00 – 16:30*
Štv8:00 – 12:00
Pia8:00 – 12:00
SobZatvorené
NedZatvorené
*Obedová prestávka 12:00 – 12:30

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 NITRA
tel.: 037/69 49 202
recepcia@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia:
tel: 037/69 49 260

FO:
tel: 037/69 49 248, 037/69 49 249, 037/69 49 335
Fakturačné údaje
IČO: 36 550 949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK 2020154609
Oddiel: Oddiel: Sa Vložka číslo: 10193/N


Vytvorené: 20. 7. 2022
Upravené: 21. 6. 2024