Detail zamestnanca

Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk