Detail zamestnanca

Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.hriadelova@msunitra.sk