Detail zamestnanca

Mgr. Lívia Beňová
referentka pre komunitné plánovanie
číslo dverí: 110
livia.benova@msunitra.sk