14. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 13.02.2024

14. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 13.02.2024

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 21. 2. 2024
Upravené: 21. 2. 2024