06. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 09.05.2023

06. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 09.05.2023

Uznesenia, Zápisnice


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024