39. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 22.02.2022

39. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 22.02.2022

Uznesenia, Zápisnice


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024