40. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 05.04.2022

40. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 05.04.2022

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024