13. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 16.01.2024

13. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 16.01.2024

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024