44. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 27.09.2022

44. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 27.09.2022

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 7. 2. 2024
Upravené: 7. 2. 2024