45. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 08.11.2022

45. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 08.11.2022

Uznesenia, Zápisnice


Vytvorené: 7. 2. 2024
Upravené: 7. 2. 2024