11. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 28.11.2023

11. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 28.11.2023

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024