12. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 11.12.2023

12. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 11.12.2023

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024