02. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 20.12.2022

02. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 20.12.2022

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 6. 2. 2024
Upravené: 6. 2. 2024