Detail zamestnanca

M.A. Katarína Živanovič, PhD.
riaditeľka Kreatívneho centra
číslo dverí:
katarina.zivanovic@msunitra.sk