Detail zamestnanca

Mgr. Terézia Bosmanová
koordinátorka programov
číslo dverí:
bosmanova@msunitra.sk