Kultúrny dom Mlynárce

V mestskej časti Mlynárce sa nachádza jeden z kultúrnych domov s menšou kapacitou. Slúži obyvateľom mesta na akcie menšieho rozsahu – rodinné oslavy, stretávky spolužiakov, stretnutia rôznych záujmových a spoločenských organizácií a tiež Nitrianskemu šachovému klubu Nitra na tréningy mladých šachistov a príležitostne na usporiadanie turnajov v šachu.

K dispozícii :
Spoločenská miestnosť: kapacita – cca 70 miest
Čajová kuchynka (s možnosťou ohrevu, bez možnosti varenia)
Počet parkovacích miest: 7

Fotografie interiéru:

KD Mlynárce

Formulár na objednanie tu

Kontaktná osoba

Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk
Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
kuffa@nitra.sk
Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk
Viktor Nádler
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
viktor.nadler@msunitra.sk
Mgr. Peter Volešíni
referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
číslo dverí:
volesini@nitra.sk

Prevádzkové hodiny
Telefonicky na objednávku


Kultúrny dom Mlynárce
Dubíkova 35
949 01 Nitra


Vytvorené: 13. 9. 2022
Upravené: 22. 8. 2023