Kultúrny dom Krškany

V mestskej časti Dolné Krškany sa nachádza kultúrny dom strednej veľkosti. Využívaný je na organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí (plesy, spoločenské udalosti), rodinné stretnutia rôzneho charakteru, slúži aj pre záujmové či spoločenské organizácie, prípadne pre drobné športové aktivity ako napr. pingpong.

K dispozícii:
Spoločenská sála – kapacita 120 miest s javiskom a zázemím pre účinkujúcich, základné osvetlenie, bez možnosti prenájmu ozvučovacej techniky
Klubová miestnosť 1 – kapacita 15 miest
Klubová miestnosť 2 – kapacita 30 miest
Bezbariérový vstup
Toalety; toaleta pre ZŤP
Mestský rozhlas
Free wifi
Parkovanie: pred objektom; čiastočne v objekte

Fotografie interiéru:

KD Krškany
KD Krškany

Formulár na objednanie tu

Kontaktná osoba

Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk
Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
kuffa@nitra.sk
Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk
Viktor Nádler
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
viktor.nadler@msunitra.sk
Mgr. Peter Volešíni
referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
číslo dverí:
volesini@nitra.sk

Prevádzkové hodiny
Telefonicky na objednávku


Kultúrny dom Krškany
Roľnícka 14
949 05 Nitra-Dolné Krškany


Vytvorené: 13. 9. 2022
Upravené: 22. 8. 2023