Detail zamestnanca

Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí: -
kuffa@nitra.sk