Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatku č.1
Číslo 9/2019
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 08.07.2022