Detail zamestnanca

Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk