Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ, matematika, prírodné vedy, ZŠ Benkova 34, 94911 Nitra
6. apríl 2022

Voľné miesto

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Benkova 34, 94911 Nitra

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ

  • predmety matematika, prírodné vedy
  • plný úväzok 

a) kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 9. 2022
  • predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. 6. 2022

e) súhlas so spracovaním osobných údajov

f) bližšie informácie:

 

PaedDr. Róbert Harmata

email: benkova34@gmail.com tel. č.:  0902 371 857


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022