Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov
29. marec 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov“

    v kancelárii prednostu   Mestského úradu v Nitre,

 

v Stredisku mestských služieb na spracúvanie agendy cintorínov, vymeriavanie hrobových miest, súčinnosť s kamenármi, kontrola pohrebných služieb

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra –Nitra,  Cabajská 40  Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok,

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 969,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • právo výberu medzi :
 1. zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok
 2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

                            Úplné stredné vzdelanie, technického zamerania

Osobnostné predpoklady

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom,
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania a čestným vyhlásením  o bezúhonnosti,
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 8.4.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom:  „SMS – prevádzka pohrebísk – neotvárať“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : ternenyova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vyhlásenie voľného pracovného miesta  bude zverejnené na portáloch Mesto Nitra nitra.sk, Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk Profesia www.profesia.sk,  Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022