Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta hľadá  1 zamestnanca na pracovnú pozíciu:

„ vodič“

 

V Stredisku mestských služieb na výkon prác údržby verejnej zelene – vodiča traktoristu a nákladných vozidiel v správe Mesta Nitra

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J.Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod, počas zimnej služby na 12 hod smeny

Mzdové ohodnotenie: mininálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1090,00 € odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania : nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny T a C, platná kvalifikačná vodiča , platné psychotesty, výhoda:  prax na traktore

Predpodkladaný nástup do zamestnania: 4/2022

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných Údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „ vodič“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ vodič – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa : 8.4.2022. Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba : Ing. Vencelová Terézia , tel. 0914352836


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022