Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: špecialista verejného obstarávania
25. marec 2022

Oznámenie  o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra kód ITMS2014+: 302031ADT3

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „špecialista verejného obstarávania“

Víziou KCN je stať sa najväčším aktérom KKP so zameraním na organizovanie workshopov a verejných podujatí v oblasti scénického umenia, vizuálneho umenia, hudby, audiovízie a multimédií, remeselnej výroby

Informácie o pracovnom mieste:

Na trvalý pracovný pomer hľadáme skúseného odborníka verejného obstarávania s preukázateľnými praktickými skúsenosťami na strane verejného obstarávateľa, s praxou minimálne 5 rokov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • realizuje a vypracováva opis predmetu zákazky a zabezpečuje realizáciu všetkých foriem VO
 • zadávanie zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa platných interných normatívnych aktov verejného obstarávateľa,
 • kontrola súladu opisov predmetu zákazky a zmlúv so zákonom o verejnom obstarávaní pred vyhlásením verejného obstarávania,
 • riadenie procesu od prijatia požiadavky na vykonanie verejného  obstarávania po uzavretie zmluvy (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky, dynamické nákupné systémy),

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe:  5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s používaním elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní (e-aukcie, e-   procurement),
 • skúsenosti s verejným obstarávaním zákaziek spolufinancovaných z rôznych dotačných mechanizmov (fondy EÚ, projekty IROP, a pod.)  výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

Adresa zamestnávateľa: Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce: Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1300,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:
• portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma), Špecialista verejného obstarávania

   www.sluzbyzamestnanosti, www.Mesto Nitra.sk
• mailom: antonuccio@msunitra.sk
• doručením dokladov do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne  je do 15.04.2022
Zalepenú obálku označte „špecialista VO „

Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zamestnávateľ pri výberovom konaní má právo zmeniť dĺžku termínu zverejnenia inzercie podľa vlastného uváženia, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022