Voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka
29. marec 2022

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta hľadá  2 zamestnancov na pracovnú pozíciu:

„ upratovačka“

 

V Stredisku mestských služieb na výkon prác upratovanie domov smútku na cintorínoch v správe mesta Nitra –  upratovanie domov smútku, okolo hrobov po kosbe

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J.Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod,

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 654 € odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania: nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: nevyžaduje sa

Predpodkladaný nástup do zamestnania: 4/2022

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných Údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „upratovačka“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ upratovačka – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: ternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa : 8.4.2022. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba : Látečka Rudolf , tel. 0914352829


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022