Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024

Téma sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online i offline svete je stále aktuálna a mnohé profesie si dávajú za cieľ jej minimalizáciu a v konečnom dôsledku elimináciu. Práve väčšia edukácia a informovanosť v tejto téme sú jedným z nástrojov, ktoré môžu prispieť k zníženiu počtu obetí sexuálneho zneužívania. Jedným z prostriedkov, akým sexuálny predátor môže dospieť k sexuálnemu zneužitiu svojej obete je grooming alebo kybergrooming. O tejto téme sme sa porozprávali so psychologičkou organizácie IPčko, vedúcou Káčka Nitra Veronikou Tóthovou.


Grooming je činnosť, pri ktorej sa niekto spriatelí a vybuduje citový vzťah s dieťaťom a mladým človekom, aby získal jeho dôveru so zámerom sexuálneho zneužívania alebo vydierania.


Kde sa môžeme s groomingom najčastejšie stretnúť?

Ku groomingu môže dochádzať v offline svete – čiže v realite mimo internetu, no aj v online svete, čiže na internete, hlavne v súčasnosti, keď technológie a internet umožňujú pomerne bezproblémový kontakt s dieťaťom a mladým človekom.

Na začiatok je dôležité upozorniť, že groomer (online i offline) môže byť ktokoľvek. Môže to byť úplne neznámy človek, no aj niekto, kto napríklad žiaka a študenta osobne pozná. Groomer má za cieľ najmä získať si jeho dôveru, keďže je to hlavný faktor ich zapojenia do sexuálneho správania. Po kontaktovaní prechádza proces kybergroomingu zväčša niekoľkými fázami. Je dôležité mať na mysli, že nie každý kybergroomer musí prejsť všetkými fázami a v tejto postupnosti.

Prvou fázou je formovanie priateľstva. Kybergroomer prejavuje silný záujem o svoju obeť a snaží sa od nej získať čo najviac informácií a osobných údajov. Snaží sa získať nesexuálnu fotku.

V druhej fáze dochádza k formovaniu vzťahu a zároveň posilňovaniu prvej fázy. Páchateľ sa zapája do diskusie so svojou obeťou o tom, ako sa jej darí v škole, doma, na krúžkoch a podobne.

Druhé s tretím štádiom bývajú dosť úzko prepojené, a preto spôsob komunikácie v nich môže byť veľmi podobný. Predátor sa snaží posúdiť veľkosť rizika odhalenia spoločnej konverzácie s obeťou. Štádium exkluzivity je ďalšou fázou a zvyčajne nasleduje po tom, ako predátor posúdi riziko. Dospelý sa snaží vybudovať dojem, že on je jeho najlepším priateľom, ktorému môže dôverovať, ktorý rozumie, čím si dieťa a mladý človek prechádza. Vytvára tak akýsi “klub dôvery” medzi nimi dvomi, do ktorého nikto iný nepatrí.

Sexuálne štádium prichádza po vymedzení exkluzivity a začína zväčša na prvý pohľad nevinnými otázkami (“Už si niekedy dostal/a pusu/bozkával/a sa?”). Pre dieťa, mladého človeka môže byť takýto typ konverzácie niečím novým, niečím, v čom sa až tak nevyzná, a tak je pre predátora jednoduché byť “vodcom” konverzácie. Na základe odpovedí nastavuje predátor takú úroveň otázok a odpovedí, aby zaistil zapojenie svojej obete. Štádium uzákonenia fantázie je fázou, kedy sa predátorovi podarí obeť zapojiť do svojich fantázií, online alebo offline sexuálnych aktivít. Používa k tomu jemné presviedčanie, alebo zjavný nátlak.

Kto je najviac ohrozený groomingom?

Podstata groomingu je vlastne o vytvorení vzťahu groomera s dieťaťom a mladým človekom s cieľom ich neskôr zneužiť. Práve za týmto cieľom využívajú rôzne manipulácie, aby si získali jeho dôveru a vybudovali s ním vzťah. Hry, sociálne média, platformy na vytváranie živých prenosov, či rôzne chatovacie miestnosti umožňujú práve týmto ľuďom ľahko nadviazať kontakty. Súčasťou manipulácie groomera môže byť vytvorenie si viacerých online identít, dokonca aj predstieranie, že sú v rovnakom veku ako dieťa a mladý človek, ktorého sa snažia vtiahnuť do komunikácie. Groomer si o nich v súčasnosti dokonca môže zistiť veľa informácií ešte skôr, než im odošle prvú správu, a to iba vďaka informáciám, ktoré o sebe deti a mladí ľudia verejne zdieľajú na sociálnych sieťach, čím sa groomerovi uľahčuje cesta k spusteniu manipulácie a vytváraniu vzťahu.

Je dôležité si uvedomiť, že groomer nemusí byť iba niekto cudzí. Naopak, môže to byť niekto, kto sa s dieťaťom, mladým človekom spoznal osobne prostredníctvom rodiny alebo priateľov a cez internetovú komunikáciu si s ním vytvára bližší vzťah, s cieľom dieťa sexuálne zneužiť. Manipulácia dieťaťa, mladého človeka groomerom nie je záležitosť len niekoľkých dní. Psychická manipulácia v rámci kybergroominu trvá obvykle dlhší čas. Je nutné si uvedomiť, že nie je namieste obviňovať mladého človeka. Predátor je skúsený a presne vie, ako so svojimi obeťami manipulovať. 

Ako chrániť deti pred kybergroomingom?

Rozprávajte sa

Je veľmi nepravdepodobné, že zabránite svojim deťom používať internet. Tiež nemôžete neustále kontrolovať ich online aktivity, ale môžete sa s nimi rozprávať na pravidelnej báze o tom, ako trávia čas online. Úprimným rozhovorom o online vzťahoch viete deti informovať o rozoznávaní vhodného a nevhodného správania. Spýtajte sa, či majú online kamarátov, alebo či hrávajú online hry s ľuďmi, ktorých nepoznajú. Práve to môže viesť k rozhovorom o kybergroomingu.

Ochrana osobných údajov

Aby ste svojim deťom poskytli bezpečné prostredie pre online hranie, je dôležité skontrolovať nastavenie ochrany údajov, ako aj rodičovskú ochranu na sieti, v zariadeniach, v aplikáciách alebo na stránkach, ktoré používajú. Ak používate aplikáciu na zdieľanie polohy, pamätajte, to isté môžu použiť aj cudzí ľudia na sledovanie vašich detí bez ich alebo vášho vedomia. Uistite sa, že informácie o lokalite nie sú zdieľané s nikým, okrem tých, ktorí majú povolenie.

Zdravé vzťahy

Hovorte so svojimi deťmi o tom, ako vyzerá zdravý vzťah a ako spoznať niekoho, kto nie je tým, kým tvrdí, že je. Vysvetlite, že predátori im budú skladať komplimenty a vstupovať do konverzácií o osobných témach, ako sú záľuby a vzťahy. Môžu dokonca obdivovať, ako dobre hrajú online hry alebo ako dobre vyzerajú na fotke. Budú tiež skúšať izolovať vaše deti od blízkych osôb, ako ste vy – rodičia a priatelia, aby sa vo vzťahu s predátorom deti cítili výnimočne.

Podpora

Ukážte vašim deťom, že ich podporujete a uistite ich, že za vami môžu prísť s akýmikoľvek obavami, ktoré majú. Potrebujú vedieť, že môžu s vami hovoriť, ak im niekto robí niečo, čo pre nich nie je komfortné, či sú to nevhodné komentáre, obrázky, požiadavky alebo sexuálne komentáre.

Nahlasovanie a polícia

Ak sa obávate, že vaše deti sú obeťami groomingu, alebo sexuálneho predátora, nevymazávajte nič z toho, čo poslal a kontaktujte Políciu SR na čísle 158. Podporte ich v tom, aby nezostávali osamote, aby o tom, čo prežívajú povedali človeku, ktorému dôverujú (niekedy je pre nich náročné povedať to rodičom, pretože sa boja, že ich sklamali) alebo anonymne na linky pomoci IPčko.sk a Krízová linka pomoci (0800 500 333), na ktoré sa môžu obrátiť aj rodičia, učitelia, priatelia mladých ľudí, pri riešení týchto situácií.

Pripravila: Martina Svitačová
ilustračné foto: internet


Najčítanejšie správy
Cena Starostlivý anjel aj pre naše opatrovateľky
4. jún 2024
6. máj – Medzinárodný deň bez diét
3. máj 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024