Cena Starostlivý anjel aj pre naše opatrovateľky
4. jún 2024

Jedno ocenenie Starostlivý anjel a dva ďakovné listy získala Správa zariadení sociálnych služieb, ktorá je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry. Ceny udeľuje Nitriansky samosprávny kraj ľuďom pracujúcim v rôznych odvetviach sociálnej oblasti. Tento rok bolo nominovaných 109 pracovníkov, v štyroch kategóriách bolo napokon ocenených 12 z nich.

Jednou z ocenených je aj Alena Tesárková, ktorá má za sebou už 46 rokov praxe a v súčasnosti pracuje ako opatrovateľka v pobytovom zariadení ZSS Zobor. Starostlivého anjela získala v kategórii opatrovateľský úsek, a to za svoj empatický, individuálny a ochotný prístup ku klientom, ale aj za ochotu pomôcť kolegom či odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti novým pracovníkom.

Ďakovný list si pri príležitosti udeľovania ocenení prebrali aj Eva Laurová, opatrovateľka v domácej opatrovateľskej službe, nominovaná v kategórii opatrovateľský úsek a Iveta Vörösová, vedúca úseku opatrovateľskej služby v pobytovom zariadení ZSS Zobor, nominovaná v kategórii manažment.

Pani Alena Tesárková je vždy nápomocná v každej situácii prijímateľa sociálnej služby aj nad rámec svojich pracovných povinností. Obracajú sa na ňu s dôverou pri každej požiadavke a ak je to v jej silách, s radosťou im vyhovie. V pracovnom kolektíve je obľúbená na všetkých úsekoch. Empatická a nápomocná je aj mimo pracovnej oblasti. Rodinným príslušníkom je oporou, snaží sa im vysvetliť opatrovateľské úkony a povzbudiť ich aj po psychickej stránke.

Pani Eva Laurová (na foto vľavo) svojimi praktickými odbornými skúsenosťami je príkladom aj pre mladšie kolegyne. Je charizmatická a nápomocná k riešeniu vzniknutých problémov, je trpezlivá a s ochotou pristupuje k starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. Práca je pre pani Laurovú poslaním, ktoré ju vnútorne napĺňa a svoje povolanie vykonáva s ochotou, s nadhľadom a vždy nesmierne rada. Prácu opatrovateľky vykonáva s ľudskosťou, profesionalitou a s láskou sa venuje prijímateľom sociálnej služby.

Pani Iveta Vörösová (na foto v strede) má excelentný prehľad o každom klientovi zariadenia, ktoré má kapacitu 159 osôb. Efektívne reaguje na zmeny zdravotného stavu, ktorý neustále konzultuje s lekárom, čo mnohokrát zachránilo život nejednému z nich. Kolegovia sa môžu na ňu obrátiť s akoukoľvek otázkou, ochotne rieši ich problémy. Na mesačnej báze organizuje porady, kde im odovzdáva nové informácie a dáva priestor na podnety a pripomienky. Empatickým prístupom zabezpečuje, aby sa zamestnanci cítili vo svojom pracovnom prostredí dobre.

Jana Krajčovičová
foto: Nitriansky samosprávny kraj, Libuša Mušáková


Najčítanejšie správy
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
6. máj – Medzinárodný deň bez diét
3. máj 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024