Čo robiť, keď vaše dieťa prinesie na vysvedčení zlé známky?
24. jún 2024

Každý rodič si želá, aby jeho dieťa v škole dosahovalo čo najlepšie výsledky. Niekedy sa však stane, že vysvedčenie neprinesie očakávané známky. Táto situácia môže byť pre rodičov aj pre deti stresujúca a náročná. Dôležité je, ako na ňu zareagujete. Prinášame vám niekoľko rád a tipov, ako podporiť svoje dieťa, keď sa mu v škole nedarí podľa predstáv. Učte sa spolu zvládať neúspech, nájsť nové cesty k zlepšeniu a posilniť vzájomné vzťahy.

Čo robiť, keď vaše dieťa prinesie na vysvedčení zlé známky?

 • Rozprávajte sa o známkach, ale vynechajte obviňovanie, trestanie, vyhrážanie sa a zákazy. Ak spoločne prídete na to, čo je za tým, využite to ako príležitosť do budúceho roka.
 • Nastavte a naplánujte si kroky, ktoré sú pre dieťa zvládnuteľné a dajte mu možnosť tvoriť tieto kroky spoločne s vami, aby sa z toho necítilo vylúčené.
 • Podporte jeho/jej autonómiu. Udržte si pozitívny a podporujúci vzťah s dieťaťom, ktorý je hnacou silou na zlepšenie v škole.

Ako na to?

 • Poukazovať na to, čo dieťa vie, zvláda, čo mu ide dobre, kde zažíva úspech a hrdosť. Normalizovať to, že niektoré predmety/učivo mu/jej „nesedia“ a je to tak v poriadku, že ani my dospelí nevynikáme vo všetkom, poukazovať na to, že hodnota dieťaťa je aj v niečom inom ako v známke.
 • Povedať mu/jej, že je to OK, ak aj vysvedčenie nevyšlo tak ako chcelo, že do toho dalo maximum a maximum je u každého iné.
 • Pripraviť podporné prostredie, dať mu/jej najavo, že tam pre neho/ňu ste a ste HRDÍ.
 • Nepredbiehajte svoje dieťa, nekonfrontujte, opýtajte sa a počúvajte, ako to celé vníma on/ona.
 • Neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi, pretože sa v ňom/nej vytvára pocit, že je pre vás nedostatočné, neúspešné, znižuje sa mu/jej sebahodnota, sebavedomie, motivácia a nadobúda pocit, že by ste chceli iné dieťa, ktoré naplní vaše očakávania a je úspešné.
 • Aj keď sa mu/jej nepodarilo opraviť si niektoré známky, vnímajte to ako príležitosť pre rodinu riešiť situáciu spoločne.
 • Oceňte ho/ju za veci, ktoré nesúvisia s výkonom.
 • Ak vám záleží na tom, aby mal/a dobré vzdelávacie výsledky,povedzte im prečo, pomôžte im to pochopiť.

Čomu by sa mali rodičia vyhnúť?

 • Trestanie nie je účinná metóda a spôsob, ktorým chceme dosiahnuť požadovanú zmenu, práve naopak. Tresty prinášajú deťom negatívnu skúsenosť, posilňujú pocity zlyhania, prinášajú pocity krivdy a ukazujú nesprávny vzor toho, ako sa situácie riešia.
 • Trestaním sa nedosahujú pozitívne a užitočné zmeny. Keď fungujú, tak iba krátkodobo, vedú k bojom o moc a k narušeným vzťahom a podkopávajú vnútornú motiváciu vášho dieťaťa dosahovať lepšie výsledky. Vo všetkom, čo robíme, teda aj v učení je dôležitá práve vnútorná motivácia. To je hnací motor.
 • Často „na prvú“ hľadáme vinníka, ktorý za zhoršené známky môže – počítač, hry, lenivosť, „flákanie sa“ s kamarátmi, ale v skutočnosti to môže byť ich zvládacia stratégia, ktorou sa pokúšajú zvládnuť to, čo ich trápi a ťaží. Možno práve vďaka tomu majú známky takéto a nie ešte horšie.
 • Aj keď vysvedčenie nenapĺňa vaše predstavy, skúste to tento rok inak, aby sa vaše dieťa nebálo ísť s vysvedčením domov.


Pár odporúčaní pre rodičov:

Aj pre rodičov tu máme pár odporúčaní, ktoré by mohli byť užitočné v zvládaní najbližších dní. 

PÝTAJTE SA – opýtajte sa vášho dieťaťa na to, aké by chcelo mať leto a snažte sa spoločne vytvoriť letný plán.

TÁBOR – netlačte na to, že vaše dieťa musí absolvovať niekoľko táborov, aby ste mali pocit, že jeho prázdniny sú efektívne a dobre využité. Aj oni potrebujú oddych a venovať sa svojim záujmom.

POCITY – pomôžte svojmu dieťaťu vyjadriť, čo cíti tým, že vytvoríte bezpečné miesto a porozprávate sa s ním.

ČAS – nájdite si čas na naladenie sa na pocity svojho dieťaťa.

ODDYCH – povzbudzujte svoje dieťa, aby si každý deň urobilo čas na oddych pri niečom, čo ho baví: pri videohrách, športe, hraní vonku, atď.

KAMARÁTI – podporte vaše dieťa, aby zostalo v kontakte so svojimi kamarátmi a poskytnite mu na to priestor.

ZNÁMKY – uľahčite svojmu dieťaťu stres z vysvedčenia tým, že budete na známky reagovať pozitívnym a podporným spôsobom, hodnotu vášho dieťaťa nezobrazujú známky. 

STRES – snažte sa zvládať svoj vlastný stres tak, aby ho neprebralo vaše dieťa.

Svoje deti objímte, povedzte im, že ich ľúbite, stojíte pri nich a pomôžete im zvládnuť ťažkosti, ktoré majú.

Pre žiakov a žiačky: 

Ak v súvislosti s vysvedčením prežívate náročné chvíle, nezostávajte v tom sami.

SME TU, budeme pri Vás a pomôžeme Vám to zvládnuť.

OZVITE SA

Autor: Mgr. Veronika Tóthová, vedúca Káčka Nitra, organizácia IPčko
Pripravila: Mgr. Martina Svitačová

Foto: internet


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024