Zoetermeer

Kontakt:
Stadhuis
Stadhuisplein 1
PO Box 15
2700 AA Zoetermeer

tel. +31-79-346 9280
fax +31-79-346 8080
www.zoetermeer.nl

Zoetermeer, Holandsko/ The Netherlands
Súradnice/ Coordinates: 52° 04′ N, 4° 29′ E
Rozloha/ Area: 34,91 km2
Obyvateľstvo/ Population: 118 095 (2007)
Hustota/ Density: 3383 / km2
Zmluva podpísaná/ Agreement signed: 30. 6. 1994

Všeobecné informácie:

Informácie o Holandsku

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia, koruna je dedičná podľa zásady prvorodenosti v dynastii oranžsko-nasauskej. Ak nie je mužský potomok, nastupuje na trón žena.
Administratívne usporiadanie: 12 provincií riadených provinčnými radami na čele s komisárom
Rozloha: 41 526 km2
Počet obyvateľov: 16 576 800

Hlavné mesto: Amsterdam
Úradný jazyk: Holandčina a Západná frízština

Holandské kráľovstvo sa nachádza v západnej Európe na pobreží Severného mora. Vyše štvrtina územia leží pod úrovňou mora, chránená od morských vĺn umelými hrádzami a rozsiahlymi systémami pieskových dún, ktoré vznikli činnosťou vetra. Holandské Antily a Aruba, nezávislé ostrovné územia v Karibiku, sú taktiež súčasťou Holandského kráľovstva.. Susedí s Nemeckom a Belgickom. Holandsko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným (hoofdstad) a najväčším mestom Holandska je Amsterdam. Sídlom holandského parlamentu, vlády i monarchu (regeringszetel) je však Haag.

Informácie o meste Zoetermeer
Počet obyvateľov: 109 936
Rozloha: 3 706 ha
 
Zoetermeer je stredne veľké mesto podľa holandských štandardov. Je umiestnené neďaleko Rotterdamu, Haagu, Delf a blízko mesta Leiden. Počas 30-ročnej existencie sa z dedinského mesta “Boterdorp” (názov vďaka produkcii masla) vyvinulo atraktívne, zelené mesto. Je to svetové mesto.
Žije tu až 120 rôznych národností. Okolo 20 organizácií spolupracuje s mestom na dodržiavaní mestského poriadku. Ich politiku možno zhrnúť do jednej vety – obyvatelia spolu s mestskou administratívou sa zaviazali vyvinúť všetko úsilie v boji o spoločnosť, v ktorej sa každý, kto žije v Zoetermeeri, cíti ako doma.
 
 
Kultúra
Obyvatelia ročne usporadúvajú rôzne športové majstrovstvá na oslavu. V skutočnosti, vždy je tu nejaká príležitosť na oslavu. V Zoetermeeri je veľa možností, ako využiť voľný čas. Či už futbal, hokej, volejbal, kúpaliská, tenisové kurty, squash, badminton, baseball, golf, gymnastika atď. Pôsobia tu profesionálni hudobníci, maliari, tanečníci, sochári, herci.
 

Ekonomika
Infraštruktúra mesta je veľmi dobrá a je tu veľa predpokladov pre úrady a priemyselných miest. Je ako vstupná brána do mestskej aglomerácie Západného Holandska a menej urbanizovanej krajiny na križovatke regiónov Haagu a Rotterdamu. Mesto Zoetermeer poskytuje veľa možností pre malé aj veľké podnikanie. Možno tu nájsť moderné parkoviská pre autá, pomalú dopravu a hromadnú dopravu. Ústredné umiestnenie v rámci Randstad s veľkým počtom prístavov, sídlom vlády a univerzitnými mestami je priamo v okolí. S mestskými predpismi prispôsobujúcimi sa potrebám obchodu má mesto výbornú povesť v podnikovom sektore. Obchod a priemysel sú výborne organizované a kontakty s mestom sú priateľské. Ekonomická štruktúra je rozmanitá, s dôrazom na
zabezpečenie obchodných služieb. Tiež tu možno nájsť záujmové skupiny, napr. družstvá, informačné spoločnosti, ázijské spoločnosti a zahraničné distribučné úrady.
Mesto je známe produkciou mlieka a mliečnych výrobkov, kvetov, rastlín, zeleniny, ovocia, margarínu,
pokrmových tukov a olejov, farmaceutických produktov, kozmetiky.  
Sociálne prostredie v Zoetermeeri je komplexnou otázkou. Zlepšenie sociálneho prostredia ovplyvňuje všetky oblasti, s ktorými mestská rada prichádza do styku. Mesto má „v rukách“ niekoľko silných tromfov – polohu, dobrú infraštruktúru, vďačnosť obyvateľov mesta, relatívne nízku zamestnanosť a primeranú sociálnu sieť. Posilňovanie sociálneho prostredia je centrálnou úlohou vízie mesta. Toto znamená veľa možností bývania, zdravotnej starostlivosti, zmysel pre bezpečnosť, príjemné a zdravé prostredie a dostačujúce zariadenia na všetkých úrovniach.


Vytvorené: 28. 9. 2022