Gosford

Kontakt:
Gosford City Council
P.O.Box 21
Gosford NSW 2250
DX 7211 Gosford
Austrália
tel.+ 61-2-43-258 296
fax:+61-2-43-236 268
www.gosford.nsw.gov.au

Gosford, Nový Južný Wales, Austrália/ New South Wales, Australia
Súradnice/ Coordinates: 33° 25′ S, 151° 20′ E
Rozloha/ Area: 940 km2
Obyvateľstvo/ Population: 163 469 (2006)

Hustota/ Density: 173 / km2

Zmluva podpísaná/ Agreement signed: 10. 9. 1988

Všeobecné informácie:

Informácie o Austrálii
Štátne zriadenie: zväzová republika
Administratívne usporiadanie: 6 zväzových štátov, 2 federálne teritóriá, 7 zámorských území
Rozloha: 7 682 300 km2  
Počet obyvateľov: vyše 18 700 000
Hlavné mesto: Canberra
Úradný jazyk: angličtina

Tento najmenší a zároveň najredšie osídlený svetadiel sa rozprestiera po oboch stranách obratníka Kozorožca. Západnú časť kontinentu zaberá Veľká Západoaustrálska plošina, na východ od nej sa nachádza Stredoaustrálska panva, tvorená tromi rozsiahlymi púštnymi panvami. Praobyvatelia Austrálie prišli na kontinent pravdepodobne pred viac ako 20 tisíc rokmi z Ázie cez indonézske ostrovy. Dnes tvoria iba malé percento, ale zachovali si svoj pôvodný spôsob života. Žijú v kmeňových spoločenstvách a iba minimálne sa integrovali do spoločnosti. Ako prvý Európan vstúpil na austrálsku pôdu v roku 1601 Portugalec Godinho. Táto anglická kolónia v prvopočiatkoch slúžila na deportáciu trestancov. Prvých 750 trestancov pristálo na pevnine 26. januára 1788, ktorí pod vedením guvernéra A. Philipa založili osadu Sydney. (Spomínaný dátum je v Austrálii štátnym sviatkom). Až koncom 18. stor. začali do krajiny prichádzať aj dobrovoľní usadlíci, ktorí tu zaviedli produkčnú poľnohospodársku výrobu.  
Ťažba nerastných surovín má v súčasnosti mimoriadne významné postavenie v hospodárstve krajiny, aj keď kolísanie cien surovín negatívne vplýva na hodnotu exportu, keďže Austrália vyváža na svetové trhy takmer nespracované suroviny. Zásoby zemného plynu a ropy spolu s hydroelekrárňami však zabezpečujú jej sebestačnosť v zásobovaní energiou. Druhou hlavnou oporou je poľnohospodárska výroba, keďže až 70% produkcie sa vyváža (vlna, pšenica, cukor, mäso). V posledných rokoch sa začal prudko rozvíjať cestovný ruch.  
 
Informácie o meste Gosford
Rozloha: 1 028 km2  
Počet obyvateľov: vyše 197 200
 
Gosford sa nachádza na východnom pobreží Nového Južného Walesu pri Tichom oceáne, južne od rieky Hawkesbury. Na severe hraničí s oblasťami miest Cessnock a Wyong Shire, pričom leží iba 79 km od najväčšieho mesta Austrálie Sydney. Gosford je považovaný za komerčné a administratívne centrum oblasti. Neustále sa rozrastá, lebo priťahuje príjemným podnebím, plážami, prírodou a dostupnou vzdialenosťou zo Sydney či už po diaľnici, alebo elektrifikovanej železničnej trati.  
 
História
Územie bolo obývané pôvodným obyvateľstvom z kmeňa Guringgai, ale dnes ich tu žije iba okolo 360. Len päť týždňov, ako prvé flotily s trestancami priplávali k brehom Austrálie, Arthur Philip spolu so svojimi vojakmi podnikol výskumnú výpravu na územia dnes známe ako Brisbane Water. Je známe, že sa usídlili pri Woy Woy Peninsule, ale až po ďalších 35 rokoch bol v Peninsule udelený prvý kus pôdy. Jeho vlastníkom sa stal vojak James Webb, ktorý dostal pozemok v Blackwall. Neskôr nadobudol ešte ďalšie dve parcely v severnej časti Peninsuli, a na tomto základe sa nazývala aj Webbovou nížinou. Časť tohoto územia sa následne stala hlavným centrom Peninsuli, ku ktorej patrilo i moderné mesto Woy Woy.
Dlhšie obdobie po prvom osídlení ostala Webbova nížina nevyužitá. Povolená tu bola ťažba dreva, pestovanie
mangrovovníka a zber lastúr.  Mestom sa Gosford stal v roku 1830, za pôsobenia guvernéra Samuela Peeka. V začiatkoch mestečko napredovalo pomaly, žilo tu iba 53 obyvateľov. Keď bola v roku 1887 vybudovaná železničná trať do Sydney, stalo sa regionálnym centrom oblasti so 193 obyvateľmi.
Pôvodne sa nazýval Township at the Point Frederick. Jeho súčasné meno sa datuje z obdobia, keď guvernér Gipps zaznamenal na mape, že by sa mesto malo volať Gosford – pravdepodobne podľa jeho priateľa Earla z Gosfordu. Prudký rozvoj mesta nastal po II. svetovej vojne, predovšetkým vďaka turistickému ruchu a
poľnohospodárstvu.  
 
Kultúra a vzdelanie
Gosford si starostlivo chráni svoju minulosť. V historických budovách ako sú súdny dom, kresťanský kostol, Wyoming Cottage, Henry Kendall Cottage alebo v celom Starom meste Sydney ožíva spôsob života ich predkov.
Atrakciou je fungujúci parný vláčik. V Koorie Trading Post je inštalovaná predajná výstava diel pôvodných obyvateľov. V Gosfordskom centre umenia je vystavená tvorba tak domácich ako aj umelcov z japonského partnerského mesta. K významným patrí i konzervatórium centrálneho pobrežia, galéria centrálneho pobrežia alebo observatórium.  Na vysokej úrovni majú vybodované aj školstvo od základných až vysoké školy. Zároveň tu pôsobia renomované univerzity ako aj umelecké školy.  
 
Ekonomika
Mesto je nielen rozvinutou poľnohospodárskou oblasťou, ale ťaží aj z turistického ruchu. Pestujú sa tu citrusy, zelenina, obiloviny a stromčeky pre ďalšiu výsadbu. Zo živočíšnej produkcie je to chov ošípaných, hydiny, lov rýb a ustríc. Vysoko rozvinutým je tu i ľahký priemysel a služby. Vďaka svojej dobrej polohe a dopravnému spojeniu s ostatnými mestami je obchodným centrom Austrálie.  
 
Turizmus
Návštevníkov nadchne najmä krásne prírodné prostredie, ktoré si môžu pozrieť prostredníctvom plavby po rieke Brisbane ako aj centrálnom pobreží. V rezerváciách Katandra a Rumbalara sa nachádza flóra buše až po prales.
Ďalšími prírodnými atraktivitami sú Tranquillitiánsky les, rezervácia Carawah, Ellyettove záhrady, Austrálsky park predátorov a života v divočine. Prehliadkou všetkého, čo je v tejto oblasti späté s vodou je Brisbanský národný vodný park so Somersbyho vodopádmi. Celá oblasť je známa ako Centrálne pobrežie s krásnymi plážami a prázdninovými domami, ktorá poskytuje možnosti pre všetky druhy vodných športov, výletov do rezervácií i preletov ponad celé územie.


Vytvorené: 27. 9. 2022