Osijek

Kontakt:
City of Osijek
City Government
Franja Kuchača 9
310 00 Osijek
Croatia
fax +385-31-212265
www.osijek.hr

Osijek, Chorvátsko/ Croatia
Súradnice/ Coordinates: 45° 55′ N, 18° 68′ E
Rozloha/ Area: 169 km2
Obyvateľstvo/ Population: 114 616 (2001)
Hustota/ Density: 678 /km2
Zmluva podpísaná/ Agreement signed: December 1997

Všeobecné informácie:

Informácie o Chorvátsku
Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 20 žúp a Záhreb
Rozloha: 56 542 km2
 
Počet obyvateľov: vyše 4 600 000
Hlavné mesto: Záhreb
Úradný jazyk: chorvátčina    

Chorvátsko leží na rozhraní Strednej Európy a Balkánskeho polostrova. Na severe a východe krajiny sa rozkladajú nížiny medzi riekami Drávou a Sávou a medzi Sávou a Kupou. Tieto sú rozčlenené drobnejšími pohoriami (Papuk, Psunj), pripájajú sa k Veľkej uhorskej nížine. V západnej a južnej časti Chorvátska v severozápadno-juhovýchodnom smere tiahnu skrasovatelé hrebene Dinárov. Časťami tohto pohoria sú aj ostrovy, ktoré lemujú pobrežie (Krk, Cres, Brač, Hvar a i.). V pobrežných vodách Chorvátska je 1185 ostrovov, útesov a hrebeňov, z toho 50 obývaných.

Najvýznamnejšou nerastnou surovinou krajiny je bauxit na Istrijskom polostrove, na báze ktorého vyrástli hlinikárne. Pre chorvátsky priemysel sú v prvom rade charakteristické odvetvia s veľkými nárokmi na množstvo pracovných síl (elektronika, spracovanie kovov), ale najmä na pobreží a v prístavoch zohráva v hospodárskom živote krajiny významnú úlohu spracovanie ropy a výstavba lodí. Na pobreží s mediteránnym podnebím pestujú olivy, hrozno, figy, mandle a citrusové ovocie. V Slavónii (územie medzi riekami Dráva a Sáva), kde prevláda kontinentálne podnebie sa pestuje pšenica, cukrová repa, kukurica, slnečnica a krmoviny. Je tu aj významný chov najmä hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny.

Chorvátsko má značne rozvinutý cestovný ruch, najmä vďaka starobylým mestám s neopakovateľnou atmosférou (Dubrovnik, Zadar, Split), jadranským prímorským strediskám a liečivým strediskám. Mestá majú veľa spoločného aj s našou históriou: Pula bola vojenským prístavom Rakúsko-uhorskej monarchie, Opatija bola najluxusnejším a najobľúbenejším letoviskom Monarchie. Vojna, ktorá sprevádzala rozdelenie Juhoslávie, spôsobila krajine nedozierne škody a na istý čas utlmila aj rozvoj cestovného ruchu.

Informácie o meste Osijek
Rozloha: 171 km2
Počet obyvateľov: nad 104 800
 
Mesto je centrom oblasti Osijek – Baranya na severovýchode Chorvátska. Leží na rieke Drava, ktorá sa o niekoľko kilometrov ďalej vlieva do Dunaja. Má príjemné kontinentálne podnebie a vďaka úrodnej Panónskej nížine sa tu rozvíja poľnohospodárstvo. Mesto sa rozvíja postupnými systematickými krokmi a vyvíja snahu o integráciu do Európskeho spoločenstva.  
 
História
Prvé poznatky o Osijeku siahajú do 3. storočia pred Kr., ale jeho názov je po prvýkrát spomenutý v maďarských dokumentoch z roku 1196. Jeho skutočný rozvoj nastal až po porážke Turkov v roku 1687, ktorí tu vládli takmer jedno storočie. Neskôr sa mesto stalo dôležitou križovatkou obchodných ciest. Počas vlády Rakúska bolo strategickým centrom východnej Slavónie a dostalo podobu typického stredoeurópskeho mesta. V roku 1809 získalo staus kráľovského mesta.  
 
Kultúra a vzdelanie
Mesto charakterizuje multikultúrna atmosféra – je tu približne dvadsať náboženských komunít a množstvo etnických menšín. Zároveň sa stalo centrom stredných a vysokých škôl, napr. Univerzita Josipa Juraja Strossmayera. Okrem toho tu sídli mestská a univerzitná knižnica, Chorvátske národné divadlo s vyše 100-ročnou tradíciou. V galérii sa nachádza rozsiahla zbierka malieb a múzeum Slovanov je materiálnym a duchovným pokladom.  
 
Ekonomika
Región je založený na poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Ekonomický život sa v Osijeku začal rozvíjať v polovici 19. storočia. Remeselníci a obchodníci tu postupne vytvorili malé podniky, ktoré v nasledujúcom období prerástli do veľkých gigantov. Priemyselný rozvoj je úzko spätý s rozvojom tu sídliacich spoločností, akými sú Saponia, nábytkárska firma Povischil alebo zápalková spoločnosť Drava. Pozornosť si zaslúži i osijecká zlieváreň, cukrová rafinéria,  závod na výrobu keksov alebo pivovar.  
Dopravné spojenie po zemi, vode a vzduchom zabezpečujú Osijeku ďalší rozvoj, tak v oblasti priemyslu ako aj obchodu. Úspešne tu funguje niekoľko prepojení na veľké zahraničné spoločnosti v oblasti priemyslu a služieb (obchod, doprava, turistika), na strane druhej však naďalej ostáva dostatok priestoru pre ďalšiu spoluprácu a nadväzovanie nových kontaktov.  
 

Turizmus
Mesto pozostáva z troch častí – Dolné mesto, Tvrdja a Horné mesto, ktoré boli zjednotené v roku 1786. V roku 1779 bol cez rieku Drava postavený nový drevený most, spájajúci Osijek s Maďarskom a zvyškom strednej Európy. Horné mesto sa stalo obchodným centrom lokality.
Turisticky atraktívnymi sú kostol sv. Petra a Pavla, prírodná rezervácia Kopačky Rit v okrese Baranya, Aquapolis Spa v Bizovači, biskupské mesto Dakovo s monumentálnou katedrálou a svetoznámou konskoufarmou Lippizanner. Samotný Osijek sa hrdí prekrásnymi parkami.


Vytvorené: 28. 9. 2022