Vesprém

Kontakt:
H–8200 Veszprém
Óváros námestie 9.
Maďarsko
Tel.: +36 88-549-100
Fax: +36 88-549-268
E-mail:  vmjv@gov.veszprem.hu  
www.veszprem.hu

Veszprém, Maďarsko/ Hungary
Súradnice/ Coordinates: 47°5′37″S 17°54′42″V
Rozloha/ Area: 126,93 km²
Obyvateľstvo/ Population: 64 339  (2011)
Hustota/ Density: 506,89 obyv./km²
Zmluva podpísaná/ Agreement signed: 7.11. 2012

Informácie o Maďarsku

Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 42 regiónov (19 žúp a 23 miest so župným právom)
Rozloha: 93 030 km²
 
Počet obyvateľov: 9 982 000 (2011)
Hlavné mesto: Budapešť
Úradný jazyk: maďarčina

Maďarsko (maď. Magyarország, 1920 – 1946 Maďarské kráľovstvo, 1949 – 1989 Maďarská ľudová republika, 1989 – 2012 Maďarská republika ) je vnútrozemský štát v Panónskej nížine v Strednej Európe. Na severe hraničí so Slovenskom, na severovýchode s Ukrajinou, na východe s Rumunskom, na juhovýchode so Srbskom a Chorvátskom, na juhozápade so Slovinskom a na západe s Rakúskom. Hlavným mestom krajiny je Budapešť. Od roku 1996 je krajina členom OECD, v roku 1999 vstúpila do NATO a roku 2004 do Európskej únie. Spolu s okolitými krajinami je členom tzv. Vyšehradskej skupiny.
Predkovia dnešných etnických Maďarov boli staromaďarské kmene, ktoré prišli do Panónskej panvy v roku 896 a postupne asimilovali značnú časť pôvodného slovanského obyvateľstva. Okolo roku 1000 vytvorili štát nazývaný Uhorsko. Za vlády Štefana (okolo roku 1000) začali Maďari prijímať kresťanstvo.
Významnými odvetviami Maďarského priemyslu sú strojárstvo (hlavne výroba dopravných prostriedkov, napr. automobilky Suzuki a Opel), chemický priemysel a textilná výroba. V minulosti významný potravinársky priemysel je úzko previazaný s poľnohospodárstvom a v dnešnej dobe stráca svoju dominantnú úlohu. Napriek tomu je však významným exportérom mäsa, hydiny, obilnín a vína.
 
Informácie o meste Vesprém


Územie mesta Vesprém je jedno z najstaršie osídlených území v Maďarsku. Nachádza sa v západnom Maďarsku v Bakonskom lese. Je hlavným mestom Vesprémskej župy a leží približne 15km severne od jazera Balaton a 110km od hlavného mesta Budapešť.
 
História
Podľa legendy bol Vesprém postavený na siedmych pahorkoch. Hovorí sa, že keď prišli Maďari na dnešné územie Vesprému, už tu stál kamenný zámok, ktorý bol pravdepodobne bývalou pevnosťou Frankov. Mesto zohralo dôležitú úlohu počas christianizácie. Vesprém bol taktiež obľúbeným mestom kráľovnej Gizely, manželky kráľa Štefana. Po stáročia boli Maďarské kráľovné korunované Vesprémskym biskupom, preto sa Vesprému dodnes hovorí „mesto kráľovien“.  Vesprém bolo jedno z prvých miest v Maďarsku, ktoré malo univerzitu, študovalo sa tu právo a umenie. Univerzita bola zničená ohňom v roku 1276. V 20. storočí sa Vesprém stalo opäť univerzitným mestom.

Kultúra a vzdelanie
Kultúrny život mesta je živý, pulzujúci. Pôsobia tu 3 divadlá, jeho hudobná kultúra je farebná a dynamická, výtvarní umelci a literáti regiónu sú dobre známi aj za hranicami krajiny. Športový život mesta je tiež na vysokej úrovni, kladivár Balázs Kiss je zlatý olympijský medailista, hádzanári patria do svetovej elity. Priateľskú a malomestskú atmosféru tisícročného mesta je cítiť aj dnes. Staré mesto, ktoré sa za posledné roky úplne zrekonštruovalo, očakáva turistov túžiacich po historickej atmosfére a romantických prechádzkach. Pre mladých sú najväčším lákadlom množstvo kultúrnych podujatí a festivaly.

Turizmus
Mesto Vesprém sa pýši mnohými kultúrno-historickými pamiatkami, ktoré sú lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov. Takisto blízkosť jazera Balaton, ktoré je prezývané tiež Maďarské more, a poloha v srdci Bakonského lesa, poskytuje veľa možností k oddychu a relaxu.

Najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky:

Arcibiskupský palác (Érseki palota)
Arcibiskupský palác je skutočným skvostom na námestí Sv. Trojice a je pravdepodobne najkrajšou budovou mesta. Bol postavený pod vedením Jakaba Fellnera na mieste bývalého kaštieľa kráľovnej a Acsádiho paláca. Výstavba barokového paláca sa skončila v r. 1776. V útrobách paláca sa nachádza množstvo vzácnych malieb, umelecké predmety. Medzi najvzácnejšie patria fresky Johanna I. Cymbala. Palác je domovom biskupského archívu a knižnice.

Kaplnka Sv. Anny
Kaplnka je najkrajšou budovou námestia Ranolder. Barokovú budovu dal ju postaviť sudca Salomváry János v r. 1724. Kaplnka je najstaršou sakrálnou budovou v pôvodnom stave. Je kostolom katolíckej školy. Bola vysvätené sv. Anne.  Interiér kostolíka je jednoduchý, jeho jedinou ozdobou je oltár. Oltárový obraz pochádza z r. 1834, je dielom Ferenca Buchera a znázorňuje Máriu, ktorá učí čítať sv. Annu.

Körmendyho dom (Panónska univerzita)
Körmendyho dom uzatvára rad mestských palácov po ľavej strane. Barokový dom bol postavený v r. 1701-1723. Budova získala dnešnú podobu v 19. stor., v tomto období bola obnovená aj vstupná brána na kamennú, oblúkovitú a rozetovú. Budova bola domovom Teologickej univerzity, neskoršie tu sídlila Vysoká škola štátnej správy. Dnes je jednou z budov Panónskej univerzity.

Františkánsky kostol
Jednoloďový kostol Františkánov, postavený v r. 1730 stojí pri dome Bíró-Giczey. Kostol s kláštorom bol po devastačnom požiari nanovo postavený, kláštor bol o jedno podlažie rozšírený a spojený s kostolom. Obrazy talianskeho pôvodu zdobia steny viac než 200 rokov. Vedľa hlavného oltára stoja pozlátené sochy sv. Imricha a sv. Ladislava. Na oblúkovitých stenách sa nachádzajú maľby so sakrálnou tematikou. V krypte kostola odpočíva básnik Pál &Ányos, paulínsky mních.

Biskupský úrad (Prepoštský dom)
Prepoštský dom pozostávajúci pôvodne z 2 domov bol zrekonštruovaný veľmi kvalitne. Strešná konštrukcia a ozdobné železné zábradlie terasy boli vyhotovené po požiari v r. 1909. Budova dnes slúži Biskupskému úradu.
Pôvodná budova – Prepoštský dom – bola postavená v barokovom slohu v r. 1741. Posledná rekonštrukcia objektu bola v r. 1993. Modrá budova veľmi pekne zapadne do obrazu mesta.

Hradná studňa
Hradná studňa stojí pred kaplnkou Gizely. O čase jej vzniku sa nezachovali žiadne informácie. Podľa dobových dokumentov je však isté, že v r. 1458 už existovala. Jej hĺbka je 41m. Studňa bola v r. 2002 úplne vyčistená, zrekonštruovaná a osvetlená.

Námestie Sv. Trojice
Námestie slúži pre organizovanie sakrálnych a svetských podujatí, osláv, festivalov, koncertov a predstavení. Od r. 2004 sa tu konajú každoročne Vesprémske slávnostné hry za účinkovania domácich a zahraničných umelcov.
V strede námestia stojí socha sv. Trojice, postavená v r. 1750. Po súsoší sv. Trojice bolo pomenované aj hlavné námestie hradu. V severnej časti námestia stojí neorománska budova chrámu sv. Michala. Jeho základy pochádzajú z 10. stor. Na pravo od nej stojí baroková stavba Prepoštského paláca a malá kaplnka sv. Gizely – najstaršia zachovalá budova mesta pochádzajúca z 13. stor.

Dom starých kňazov
Dom starých kňazov stojí oproti piaristickému kostolu. Podľa pôvodných plánov mala slúžiť ako kolégium, internát. Zo strany je dvojposchodová, z druhej strany – od údolia – má 3 poschodia.
Bola postavená podľa plánov Jakaba Fellnera (1778). Budova s pôdorysom tvaru „U“ má uzatvorené predné nádvorie a 3 vstupné vchody.
Ďalšou pozoruhodnou stavbou Hradnej ulice je Piaristický kostol. Klasicistická budova bola postavená v r. 1828-1836. Jej veža je dvojposchodová, napriek tomu je najnižším kostolom Hradu.
Na stene sa nachádza nadpis MMT, je to skratka gréckeho textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavného oltára je pamiatkou sv. Imricha, bočné oltáre znázorňujú svätých Piaristov.

Kaplnka Sv. Juraja
Pozostatky kruhovej kaplnky sv. Juraja sa nachádzajú pri chráme sv. Michala. Tu strážili relikviu z hlavy Sv. Juraja, ktorú dostal sv. Štefan od byzantského cisára ako dar za víťazstvo nad Bulharmi v r. 1016-1018. Táto relikvia lákala sem množstvo pútnikov. Latinský nápis je aj dnes čitateľný na obdratom prahu kaplnky: IN LIMIE NO SEDETO (NESADAJTE NA PRAH). Jediný syn I. Sv. Štefana, princ sv. Imrich, ktorý zomrel v mladom veku, tu zložil svoj panenský sľub. Socha stojaca pred kaplnkou znázorňuje mladého princa.
Svätyňa kaplnky mala pôvodne podkovitý tvar. Jej severná strana síce chýbala, zachovali sa však stĺpy na oboch stranách víťazného oblúka a schody vedúce do svätyne. Pôvodne sa podobné stĺpy nachádzali v každom kúte kaplnky, zachovala sa však už len jedna ďalšia, oproti svätyni na južnej strane hlavného vchodu. Podľa písomnej zmienky z r. 1358: „kaplnka bola postavená z pekných tesaných kameňov a je prekrásne vymaľovaná…“
Všetko nasvedčuje tomu, že kaplnka bola postavená niekedy v období medzi r. 972 a 1002. Budova kedysi nachádzajúca sa pri kaplnke bol pravdepodobne palác. Z obdobia konca 10. stor. sú známe aj iné kniežatské paláce spojené s kaplnkami na území Čiech, Poľska a Maďarska, najčastejšie sa vyskytujú práve kaplnky vesprémskeho typu.
Hradná brána (alt. Brána hrdinov) je pamiatkou na maďarské obete 1. svetovej vojny. Brána bola postavená podľa plánov architekta Istvána Pázmándyho v r. 1936. Vo veži s historickou atmosférou, nachádzajúcej sa po pravej strane, je inštalované múzeum. Výstavy Lapidárium a Zbierka minerálov sú prístupné od jari do jesene.
Nad oblúkom mohutnej bránu sa nachádzajú 3 výklenky, v dvoch krajných sa nachádzajú kerubovia (Anjeli múdrosti, strážcovia poznania), meč obrastený listami nachádzajúci sa v strednom výklenku pripomína padlých. Tu sú uvedené dátum trvania 1. svetovej vojny.

Požiarny dom
Neskorobarokový dom bol postavený použitím starého hradného múru v r. 1811-1814 podľa. Slúžila ako hasičská stanica. Vo výklenku priečelia budovy stojí socha sv. Floriána, patróna hasičov.
V priebehu pozemných prác počas stavby budovy sa našlo množstvo stredovekých delových gúľ, z ktorých 15 zamurovali do priečelia objektu, ako spomienku na krvavé bitky. Požiarny dom bol daný slávnostným ceremoniálom dňa 25.10.1814. Počas 19. stor. mal niekoľko obyvateľov a nájomníkov. Vďaka blízkej polohe k trhovisku v ňom mali svoju prevádzku obchodníci s textilom, látkami a módnym ošatením, vyhľadávaná bola aj trafika a pánske kaderníctvo.
Dnes je Požiarny dom domovom miestneho priemyselného zboru. Simetrické priečelie zdobí erb mesta Vesprém a 3 cechové odznaky. Baroková kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, patróna mostov a vôd stála pôvodne pri moste vedúcom k mestskej bráne – dnes sa nachádza vo výklenku budovy. Vedľa nej stojí socha sv. Floriána, patróna hasičov.

Radnica
Táto impozantná budova na Staromestskom námestí, stojaca v blízkosti hradu je administratívnym centrom. Romantická budova bola postavená v r. 1857 ako cirkevná banka, od r. 1990 slúži úradu starostu mesta. Z banky sa na krátky čas stal okresný úrad, pred rekonštrukciou koncom v 80-tich rokoch 20. stor. stála budova dlhšie opustená, chátrala.
Po rekonštrukcii sa mesto stalo bohatším o prekrásnu budovu. Elegantným zábradlím balkóna z kovaného železa, štukami, ozdobnými rímsami, národným a mestským erbom pri vchode je budova náležitým centrom mestského úradu. V reprezentatívnych priestoroch sa konajú sobáše, výstavy ale aj rôzne vystúpenia umelcov.

Múzeum kráľovnej Gizely
Budova Tejfalussyho dom, v ktorej bolo umiestnené artefakty Múzea kráľovnej Gizely, pochádza z r. 1770. Sú tu vystavené cirkevné relikvie, ktoré sa pôvodne nachádzali v rôznych kostoloch: pozostatky biskupov a dary kráľovien. V suteréne múzea sa nachádza vzácne lapidárium, vystavené exponáty pochádzajú z mesta Vesprém ale aj z vzdialenejších lokalít. Jedným z najvzácnejších vystavených exponátov je plášť vyšívaný zlatou niťou, vyrobený v r. 1480. Jeho majiteľom bol biskup Albert Vetési.
ďalšie významné pamiatky: Župný dom, Viadukt, Chrám sv. Michala, Kaplnka Gizely, Dubniczanyho palác, Požiarna veža


Vytvorené: 28. 9. 2022