Stretnutia so seniormi v mestských častiach

Stretnutia organizované v spolupráci s výbormi mestských častí, príslušnými seniorskými organizáciami v mestských častiach venované ako prejav tým, ktorí majú v mesiaci október svoj sviatok.


Vytvorené: 29. 9. 2022