Adventná Nitra

Tradičné adventné trhy v centre mesta s programovou ponukou zameranou na prezentáciu tradičného slovenského zvykoslovia i súčasnej umeleckej tvorby. Priestor na prezentáciu umeleckých škôl, súborov, speváckych zborov, kapiel, divadelných združení ap. Súčasťou je otvárací program s rozsvietením vianočného stromčeka a príchod Mikuláša s veľkoplošnými projekciami a divadelnými predstaveniami.


Vytvorené: 29. 9. 2022