Nitrianske univerzitné dni

Nitrianske univerzitné dni sú komplexom vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú v období posledného aprílového a prvého májového týždňa na UKF v Nitre, SPU v Nitre a verejných priestranstvách mesta Nitry. Základným cieľom je prehĺbenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s dôrazom na aspekt spolupatričnosti partnerov: UKF, SPU, NSK a Mesto Nitra. Súčasťou projektu je študentský sprievod Karneval v Riu po slovensky, Bažant majáles či v poslednom období nový festival na námestí s názvom SPUKFest. V rámci jesennej časti sa koná Októberfest UKF na nitrianskom Amfiteátri pod Zoborom.

www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas/16-verejnost-a-media/213-nitrianske-univerzitne-dni
www.uniag.sk


Vytvorené: 29. 9. 2022