Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) v septembri sú projektom podporujúcim európske iniciatívy súvisiace s ochranou, udržateľnosťou, angažovanosťou a inováciami v oblasti kultúrneho dedičstva, cieľom je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine, vytvárať optimálne podmienky pre prezentáciu kultúrneho dedičstva, sprístupnenie fondu najhodnotnejších hnuteľných kultúrnych pamiatok, knižničných dokumentov, zbierok múzeí a galérií, archívnych prameňov, zorganizovanie cyklu hodnotných kultúrnych podujatí, konferencií, rozvoj poznávacieho cestovného ruchu, zážitkových foriem turizmu a zvýšenie atraktívnosti destinácie. Slávnostné otvorenie DEKD v rámci Slovenska sa realizuje vždy v inom slovenskom meste, Nitra bola hostiteľkou úvodného ceremoniálu v rokoch 2002 a 2018, každoročne sa zapája sprievodnými aktivitami. https://www.dekd.sk/


Vytvorené: 29. 9. 2022