Aby ľudia ľuďom pomáhali

Organizátor podujatia Nitrianska komunitná nadácia umožňuje spoločensky zodpovedným firmám a mestu Nitra každoročne podporiť renomované mimovládne organizácie v meste Nitra, ktoré svojou prácu prispievajú k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Program je výnimočný tým, že podporuje realizáciu programov mimovládnych
organizácií a posilnenie ich kapacity.

www.nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali


Vytvorené: 29. 9. 2022