Medzinárodný deň detí

Celomestská oslava sviatku MDD prostredníctvom vytvorenia priestoru pre hry, súťaže, kultúrno-zábavné vyžitie detí rôznych vekových kategórií. Už tradične sa priestor mestského parku mení v tento deň na zónu detskej radosti – v spolupráci s CVČ Domino a ďalšími aktérmi (skauti, občianske združenia) sú tu pre deti pripravené rôzne stanovištia s odmenami a programom pre deti.


Vytvorené: 29. 9. 2022