Klokočinský jarmok

Klokočinský jarmok s viac ako dvadsaťročnou tradíciou ponúka 3 dni zábavy na sídlisku Klokočina.

Cieľom podujatia pripravovaného v spolupráci s Výborom mestskej časti Klokočina je oživiť dianie na sídlisku, poskytnúť obyvateľom možnosť zábavy, podporiť rozvoj tvorivosti detí a mládeže, pôsobiť výchovne prostredníctvom rôznych foriem osvety, prezentovať ľudovo-umeleckú tvorivosť a ponúknuť množstvo dobrej hudobnej produkcie pre všetky generácie.


Vytvorené: 29. 9. 2022